UYUŞTURUCU KULLANMA VE BULUNDURMA SUÇU ve CEZASI

UYUŞTURUCU KULLANMA VE BULUNDURMA SUÇU ve CEZASI

 

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU ve CEZASI

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olacaktır.

Uyuşturucu madde kullanma bulundurma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçunu birbiri ile karıştırmamak gerekmektedir.

 

  • Uyuşturucu madde bulundurma suçunda en önemli ölçüt yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurmak uyuşturucu maddenin kişisel kullanım amacı dışında bulundurduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Adli Tıp Kurumu, esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebileceklerini bildirilmektedir.
  •  
  • Uyuşturucu maddeyi elinde bulunduran kişinin uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme iradesinin bulunmaması gerekmektedir.
  •  
  • Uyuşturucu maddenin kolayca ulaşılamayacak bir yerde zulalanmış olması uyuşturucu madde ticareti yapıldığının göstergesidir.
  •  
  • Uyuşturucu maddenin çok sayıda ve özenli olarak hazırlanmış küçük paketler halinde bulunması, her paketin içinde hassas biçimde yapılan tartı sonucu aynı miktarda uyuşturucu maddenin bulunması uyuşturucu madde ticareti yapıldığının bir kanıtıdır.
  •  

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇUNUN CEZASI

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun, okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani, bu halde suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

Türk Ceza Kanununun 192.maddesine göre;

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA DENETİMLİ SERBESTLİK

Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verebilir. Bu kararın ardından dosya denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü şüpheliye 10 gün içinde müdürlüğe başvurarak denetime başlamasını tebliğ eder. Şüpheli 10 günlük yasal süresi içinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne başvurmadığı takdirde hakkında denetimli serbestlik programına uymadığına dair tutanak düzenlenip dosya tekrar savcılığa gönderilmektedir. Cumhuriyet savcısı tebliğe rağmen denetime uyulmadığı gerekçesiyle şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek kamu davası açar.

Şüpheli, denetimli serbestlik programına başladıktan sonra 2 kez programı ihlal ettiği takdirde, denetim dosyası kapatılarak savcılığa iade edilir.

Şüpheli erteleme süresi içerisinde denetimli serbestlik yükümlülüklerine aykırı davranmaz ve yasakları ihlal etmezse, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Uyuşturucu madde kullanma suçunun, ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilmeye elverişli suçlardan olmaması nedeni ile bu suçtan verilen ceza adli para cezasına çevrilemez.

Uyuşturucu madde kullanma suçu nedeniyle, kamu davası açıldıktan sonra yapılan yargılama neticesinde takdir edilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesinde kanunen bir sakınca yoktur.

Uyuşturucu madde kullanma suçundan dolayı verilen hapis cezası ertelenebilir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINDA MİKTAR SINIRI

Uyuşturucu madde suçlarında şüphelide yakalanan uyuşturucu miktarı, ceza tayini ve suç vasıflandırması açısından son derece önemlidir. Ceza kanunumuzda bir sınır belirtilmediği için kullanım sınırı yargı kararlarıyla belirlenmektedir.

MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI

Mersin Ağır Ceza Avukatı ve Mersin uyuşturucu ceza avukatı olarak müvekkillerimizi en iyi şekide savunmaktayız.

Uyuşturucu cezası, uyuşturucu ceza indirimi, uyuşturucu ceza af, uyuşturucu ceza hesaplama, uyuşturucu avukat savunma, Mersin Uyuşturucu Davası Avukatları, Mersin uyuşturucuya bakan avukatlar, mersin uyuşturucu ticareti avukatı konularında Mersin Uyuşturucu Ceza Avukatı olarak en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.