İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ

İŞYERİ DEVRİNİN SONUÇLARI

İşçinin çalıştığı işyerinin devredilmesi uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İşçi, çalıştığı şirket başkasına devredildiği takdirde işçilik alacaklarının ve işçilik tazminatlarının ne olacağını merak etmektedir. Ayrıca işçi, işyeri devredildiğinde tazminatını kimden talep edeceğini de merak etmektedir. Bu yazımızda Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İş Davası Avukatı olarak İşyeri Devrinin İşçi Alacaklarına Etkisini açıklayacağız.

İşyeri devri 4857 sayılı İş Kanunumuzun 6. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde hükmüne göre işyerinin başkasına devredilmesi halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan deveden ve devralan işveren birlikte sorunludur. Bu birlikte sorumluluk kavramı devreden işveren için sınırsız değildir. Devreden işverenin sorumluluğu işyeri devri tarihinden itibaren iki yıldır.

İşletme veya şirketin devri halinde yeni işveren önceki dönem çalışmalarından ve alacaklarından sorumludur. İşyeri devrinin bulunduğunun ispatını işçi yapacaktır. İki işletmenin de aynı adreste faaliyet göstermesi işyeri devri yapıldığının göstergesidir. İşyeri devri yazılı şekilde yapılmak zorunda değildir. İşyeri devri kira sözleşmesi şeklinde de yapılmış olabilir.  İşyerinin devredilmiş olması başlı başına fesih sebebi değildir.  İşyeri başkasına devredilen işçi yalnızca bu sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshedemez.

MERSİN İŞÇİ AVUKATI

Mersin İşçi Avukatları, Mersin İş Mahkemesi Avukatları, Mersin İş Davası Avukatı, Kıdem tazminatı davası, işçi alacak davası, sigortasız çalışma tazminatı, işyerinin satılması işçi tazminatı, işyeri devri tazminat, işçi tazminat davası, işçi alacak davası, asıl işveren alt işveren kavramı, ibraname imzalayan işçi dava açabilir mi, işçi alacak dava dilekçesi, iş tazminatı dava dilekçesi konularında en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.