İdare Hukuku

İdare Hukuku

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar, İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davası açılması, Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması ve dava takibi konularında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

7/24 Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri için.