Mersin Miras Hukuku

MİRAS Hukuku

• Mirasbırakanın mirasçılarını gösterir veraset ilamı alınması.
• Vasiyetname hazırlanması.
• Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle tüm malvarlığının tespitini içerir tereke davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Vasiyetnamenin okunması davasının takip edilerek neticelendirilmesi.
• Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Vasiyetnamenin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Tenkis davası açılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması.
• Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Reddi miras (mirasın reddi) davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin davaların açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Ortaklığın Giderilmesi davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• İştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesine dair açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Konularında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

7/24 Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri için.