ZORUNLU GEÇİT HAKKI KURULMASI

ZORUNLU GEÇİT HAKKI KURULMASI

Ülkemizde arsa ve tarla sahiplerinin en çok yaşadığı sorunlardan birisi de tarlasından genel yola çıkan bir yol bulunmamasıdır. Bu gibi durumlarda komşu taşınmaz malikinden geçit hakkı talep edilebilir. Taşınmazından geçit hakkı talep edilen komşu arsa maliki, geçit irtifakı kurulmasına rıza göstermezse ne olacaktır? Bu yazımızda bu sorunun yanıtlarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

GEÇİT HAKKI NEDİR?

Geçit Hakkı, Medeni Kanunumuzun 747. maddesinde düzenlenmiş olup, genel yola çıkmak için yeterli yolu bulunmayan taşınmaz malikinin, komşu taşınmaz malikinden, genel yola çıkan bir geçit talep etmesini ifade etmektedir. Burada kanun maddesinde belirtilen genel yoldan kasıt, yetkili makamlarca kamudan her bir bireyin tek başına yararlanmaya yetkili olduğu yollardır.

GEÇİT HAKKI DAVASI NASIL AÇILIR?

Taşınmazından geçit hakkı talep edilen komşu arsa maliki, geçit irtifakı kurulmasına rıza göstermezse Geçit Hakkı Davası ( Yol Hakkı Davası ) açmak gerekecektir. Aleyhine geçit irtifakı davası olan taşınmaz tapulu bir taşınmaz olmalıdır. Geçit Hakkı kurulmasını talep edenin taşınmazının genel yola bağlanacak geçidi olmamalı veya yetersiz olmalıdır.

Dava, yüklü taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Bu davalarda yetki, dava konusunun taşınmazın aynına ilişkin olması sebebiyle kesindir.

Geçit İrtifakı ( Yol Hakkı ) talep edenin geçit ihtiyacı değerlendirilecek ve yüklü taşınmaza en az zarar verecek şekilde geçit kurulacaktır. Bilirkişi marifetiyle geçidin geçeceği yer tespit edilecek ve yüklü taşınmaza zarar vermemek amacıyla geçit asgari boyutlarda olacaktır.

Geçidin yapılması ve masrafları geçit hakkı talep eden taşınmaz malikine aittir.

Bu davaları diğer davalardan ayıran bir diğer özellik ise davacının talebi yönünde geçit kurulsa dahi yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacı üzerine bırakılmasıdır.

GEÇİT HAKKI DAVASINDA DELİLLER

Geçit hakkı talep eden taşınmaz maliki bu davada;

- Tapu kayıtları,

- Kadastro tespit tutanakları,

- Çaplı kroki,

- Geniş çaplı pafta,

- İmar planı krokisi,

- Mahalli bilirkişi listesi ve keşif,

Delillerine başvurulmalıdır.

MERSİN GAYRİMENKUL AVUKATI

Müvekkillerimize Mersin Gayrimenkul Avukatı olarak, Yol Hakkı Davasında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.