Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI?

ADLİ TATİL NEDİR?

Adli tatil, yargı teşkilatının çalışmalarına ara vermesi anlamına gelmektedir. Adli tatilde kural olarak yargısal faaliyetler görülmez, bu faaliyetlere ara verilir. Ancak bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır.

Bu yazımızda adli tatil nedir, adli tatil ne zaman başlıyor, adli tatil ne zaman bitiyor, adli tatilde ne yapılır, adli tatilde dava açılır mı, adli tatilde avukatlar çalışır mı sorularına yanıt vereceğiz.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soruların başında “ Adli Tatil Ne Zaman “ sorusu gelmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtildiği üzere Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Yani her yıl olduğu gibi bu sene de 20 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında mahkemeler Adli tatile girecektir. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır. Yani Adli Tatil Ne Zaman Bitecek sorusunun yanıtı 1 Eylül 2020 tarihidir.

 

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Adli tatilde her adliyede nöbetçi mahkeme bulunur. Aciliyet gerektiren işleri bu mahkemeler yapar. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103.maddesinde adli tatilde görülebilecek işlemler sıralanmıştır. Buna göre;

(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya

Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Yukarıdaki madde hükmünden anlaşılacağı üzere; Nafaka davası, nafaka artırım davası, soybağının reddi davası, babalık davası, tanıma davası, velayet davası, isim değiştirme davası, soyad değiştirme davası, yaş küçültme davası, yaş büyütme davası, işçi davası, iş davası, kıdem tazminatı davası, işe iade davası, iş tazminatı davası, kıymetli evrak kaybolduğu zaman açılacak davalar adli tatilde görülür.

Adli tatilde dava açılır mı sorusunun yanıt ise; evet, adli tatilde dava açılabilir.

 

ADLİ TATİLDE DURUŞMA OLUR MU?

Yukarıda saydığımız kanun maddesi çerçevesinde Adli tatilde duruşma yapılabilir.

 

ADLİ TATİLDE İCRA TAKİBİ BAŞLATILIR MI?

Bir alacağın tahsili amacı ile alacaklı icra dairesine giderek icra takibi başlatabilir. Peki, adli tatilde icra takibi başlatılır mı? Elbette, adli tatilde icra takibi başlatılabilir. Adliyelerde bulunan icra memurları ve icra müdürlükleri adli tatil boyunca çalışmalarına devam eder.

 

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI

Yukarıda sayılan madde hükmü dışındaki davalar adli tatilde görülmez. Adli tatilde boşanma davası açılabilir ancak boşanma davası duruşması yapılmayacaktır. Yani, adli tatilde boşanma davası açılabilir.

 

ADLİ TATİLDE İŞÇİ DAVASI

Adli tatilde iş davası açılabilir. Adli tatilde işçi tazminat davası, kıdem tazminatı davası, işçi arabuluculuk başvurusu, iş hukuku davası, işçi alacağı davası açılabilir.

 

MERSİN AVUKAT

Müvekkillerimize, Mersin Avukat, Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Ceza Avukatı, Mersin İcra Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin İşçi Avukatı, Mersin Tüketici Avukatı olarak adli tatilde de avukatlık hizmeti vermekteyiz.