ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi Türk Borçlar Kanunumuzun 611. Maddeleri ile 619. Maddesi arasında düzenlenmiş bir sözleşme tipidir. Kanunumuza göre ölünceye kadar bakma sözleşmesi,  kendi kişisel ihtiyaçlarını göremeyen, bakım ve gözetime muhtaç olan bakım alacaklısının bakım borçlusu tarafından bakılıp gözetilmesini, bakıma muhtaç olan bakım alacaklısının da bir mal varlığını ya da bazı mal varlığı değerlerini bakım borçlusuna devretmeyi üstlendiği sözleşmelerdir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin tarafları kimlerdir? Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tarafları bakım alacaklısı olan bakıma muhtaç kişi ile bakım alacaklısına bakmakla yükümlü olan bakım borçlusudur. Bakım alacaklısının üçüncü bir kişi olması da mümkündür. Bakım alacaklısının gerçek kişi olması gerekirken bakım borçlusu gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi hangi şekilde yapılır sorusu Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyen kişilerin merak ettiği sorulardandır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Kanunumuza göre Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli değildir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin davalarda nelere dikkat edilmelidir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin tapu iptali ve tescili davasını bakım borçlusu, bakım alacaklısının mirasçılarına karşı açabilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin muvazaalı olup olmadığının belirlenebilmesi için, sözleşme tarihinde bakım alacaklısının yaşı, fiziksel durumu, sağlığı, aile koşulları, mal varlığı gibi durumların araştırılması gerekir. Bakım alacaklısının elindeki mal varlığı ile devrettiği mal varlığı arasında dengesizlik söz konusu ise Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin muvazaalı olduğu söylenebilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde bakıcının en doğal hakkı vaad edilen gayrimenkulü almaktır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tapuya şerh ettirilmesi mümkündür. Bakıcının ilgili gayrimenkul üzerinde ipotek hakkı tesis etmesi de mümkündür.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İLE TAPU DEVRİ

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde tapu devri nasıl yapılır sorusu merak edilmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi neticesinde tapu devri tapu dairesinde yapılır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesine rağmen bakım alacaklısı tapu devrine yanaşmazsa tapu iptal ve tescili davası açılabilir.

Mirastan mal kaçırmak için Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılması sözleşmenin iptali sebebidir.

MERSİN GAYRİMENKUL AVUKATI – MERSİN TAPU AVUKATI

Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu Avukatı olarak müvekkillerimize, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi davası, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi avukatı, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tapu iptal davası, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tapuya şerh, Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali, mirastan mal kaçırmak için yapılan Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali konularında en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.