TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT AVUKATI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3.maddesinde Trafik Kazası “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay” olarak tanımlanmıştır.

Bir kazanın Trafik Kazası sayılabilmesi için;

 • Kaza, Karayolu üzerinde gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Olaya hareket halinde olan bir veya birden fazla araç karışmış olmalıdır.
 • Olay sonunda ölüm, yaralanma veya maddi zarar meydan agelmiş olmalıdır.
 • Olay ile meydana gelen zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.
 •  

ZARARA GÖRE TRAFİK KAZASI TÜRLERİ

 • Ölümlü trafik kazaları
 • Yaralanmalı trafik kazaları
 • Taşımada yolcunun ölümüyle sonuçlanan kazalar
 • Taşımada yolcunun yaralanmasıyla sonuçlanan kazalar
 • Taşımada yolcunun eşyasının zarar görmesiyle sonuçlanan zararlar
 • Taşımada yükün zarar görmesiyle sonuçlanan kazalar
 •  

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Trafik kazası tazminat davası, trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı açılan bir tazminat davası türüdür. Trafik kazası tazminatı, uygulamada hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Trafik kazası tazminatının hukuki dayanağı Türk Borçlar Kanununun haksız fiil hükümleridir.

Trafik kazası nedeniyle mağdur olan kişi kendisi veya mağdur öldüyse yasal mirasçıları dava açabilmektedir. Bununla birlikte, zarar gören kişinin vefat etmesi durumunda maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı ve onun bakımı, desteği altında bulunan kişiler zararlarının tazminini isteyebilmektedir.

ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Ölümle sonuçlanmış bir trafik kazası sonucunda vefat eden kişinin yakınları aşağıdaki zararlarının tazmini için tazminat davası açabilecektir.

 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Tedavi giderleri ve maddi zararlar
 • Manevi tazminat
 • Cenaze giderleri
 •  

YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Yaralanma ile sonuçlanmış bir trafik kazası sonucunda yaralanan kişi aşağıdaki zararlarının tazmini için tazminat davası açabilecektir.

 • Beden gücü kaybı nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası
 • Geçici iş göremezlik nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası
 • Tedavi ve iyileşme giderleri
 • Bakıcı giderleri
 • Protez ve ilaç giderleri
 • Estetik zararlar ve ekonomik geleceğin sarsılması nedeni ile tazminat davası
 •  

ARAÇ HASARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

 • Araç hasarlanmışsa onarım bedeli
 • Araç pert olmuşsa araç bedeli
 • Araçtaki hasardan dolayı meydana gelen değer kaybı
 • Ticari araçlarda kazanç kaybı
 •  

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Trafik kazasının meydana geldiği, yani haksız fiilin işlendiği gün, tazminat davası zamanaşımı süresi işlemeye başlar.

Trafik kazası nedeniyle zarar görenin, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayacak 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zarara uğrayan, faili ve zararı daha geç öğrense bile her halde fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur

Trafik kazası neticesinde ölüm veya yaralama meydana geldi ise, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi ne ise, maddi ve manevi tazminat davası açma süresi de odur. Yaralamalı trafik kazası dava açma zaman aşımı 8 yıl, ölümlü trafik kazası tazminat davası açma zamanaşımı süresi ise 15 yıldır. Trafik kazası davaları trafik davalarında uzman avukat ile yürütülmelidir. Hak kaybına uğramamak için bu davalarda Mersin trafik kazası avukatı ile çalışmanız iyi olacaktır.

MERSİN TRAFİK KAZASI AVUKATI

Mersin Tazminat Avukatı olarak trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları ve tazminat hesaplama konusunda müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.