Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

MERSİN MİRAS AVUKATI

MERSİN MİRAS AVUKATI

MERSİN MİRAS AVUKATI

MİRAS AVUKATI

Miras hukuku avukatı miras hukukuna dair birçok davaya bakmaktadır. Bu davalar; tapu iptal davasıtenkis davasıreddi miras davasıortaklığın giderilmesi davasımuris muvazaası davası, mirasçılık belgesinin iptali davası olarak sayılabilir.

• Mirasbırakanın mirasçılarını gösterir veraset ilamı alınması.
• Vasiyetname hazırlanması.
• Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle tüm malvarlığının tespitini içerir tereke davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Vasiyetnamenin okunması davasının takip edilerek neticelendirilmesi.
• Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Vasiyetnamenin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Tenkis davası açılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması.
• Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Reddi miras (mirasın reddi) davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin davaların açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• Ortaklığın Giderilmesi davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
• İştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesine dair açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.


Konularında Mersin Miras Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.