Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

MERSİN ŞİRKET AVUKATI - MERSİN TİCARET AVUKATI

MERSİN ŞİRKET AVUKATI - MERSİN TİCARET AVUKATI

MERSİN ŞİRKET AVUKATI - MERSİN TİCARET AVUKATI

MERSİN ANONİM ŞİRKET AVUKATI

Gelişen teknoloji günümüzde her alanı etkilediği gibi ticari hayatı da etkilemiştir. Gelişen teknoloji ile beraber ticari faaliyetler de gelişmiştir. Bu durum ticaret hukuku alanında uyuşmazlıkların artmasına da sebep olmuştur. Gelişen ticari faaliyetler sonucu artan ticari uyuşmazlıklar ticaret avukatına duyulan ihtiyaçlar da artmıştır. Ticaretin hukuk ile ilişkisini düzenleyen dalı ticaret hukukudur. Ticaret hukuku bireyler arasındaki ticari ilişkiyi düzenler.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiş dört adet şirket tipi bulunmaktadır. Kanuna göre ticaret şirketlerini anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket ve komandit şirketler olarak ayırmak mümkündür.

Mersin Ticaret avukatı ticaret davalarına yönelik hizmet verip müvekkillerine hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

TİCARET VE ŞİRKET AVUKATI DAVA VEKİLLİĞİ

Mersin Ticaret Avukatı olarak, e-ticaretten doğan davalar, her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi, şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi, haksız rekabet davalarının açılması ve takibi, şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi, gümrük-ithalat-ihracattan doğan davalar, haksız rekabet davaları, Kıymetli evrak hukuku olmak üzere ticaret ve şirketler hukuku alanına giren her türlü davada müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

TİCARET VE ŞİRKET AVUKATI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Mersin Şirket Avukatı olarak, yurt dışı ve yurt içi alacak takibi, şirket yönetimi, tüketicin korunması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçi ile şirket arasındaki ihtilafların çözümü gibi konularda müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

MERSİN ANONİM ŞİRKET AVUKATI

Mete Yıldız Hukuk Bürosu olarak müvekkil şirketlere, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında müvekkil şirketlerde yerinde inceleme yaparak müvekkil şirketlerin eksik olduğu konuları ve şirketlerin ihtiyaçlarını belirleyerek müvekkillere raporlayıp eksik hususların çözümü konusunda hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktayız.