Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

MERSİN İŞ DAVASI AVUKATI - MERSİN İŞÇİ AVUKATI

MERSİN İŞ DAVASI AVUKATI - MERSİN İŞÇİ AVUKATI

MERSİN İŞ DAVASI AVUKATI - MERSİN İŞÇİ AVUKATI

İŞ HUKUKU AVUKATI

İş Hukuku Avukatı, İşçi ile işveren arasında iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Mersin İşçi Avukatı, işçi uyuşmazlıklarının çözümünde taraflara yol gösterecek hukuki bilgiye ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. İş Hukukunda tarafların avukat ile temsil edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle iş uyuşmazlıklarından işçi tarafın alanında uzman Mersin İş Davası Avukatı, Mersin İşçi Avukatı ile temsil edilmesi önemlidir. Mersin İş Mahkemesi Avukatı olarak iş sözleşmesinden kaynaklanan davalarda müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz.

İŞ MAHKEMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

- Şirketlere İş Hukuku Alanında Danışmanlık Hizmeti

- İş Sözleşmelerinin Hazırlanması

Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İşçi Avukatı olarak şirketlere iş hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İŞE İADE DAVASI

İş akdi haksız olarak feshedilen ve kanunda düzenlenmiş asgari şartları sağlayan işçilerin işe iade davası açma hakları bulunmaktadır. Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı olarak müvekkillerimize işe iade davası açılması konusunda en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İŞ TAZMİNATI DAVASI

İş akdi haksız olarak feshedilen ve kanunda düzenlenmiş asgari şartları sağlayan işçilere Kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai davası, ücret alacağı davası, hizmet tespit davası, işçilik alacağı davası, iş tazminatı davası konusunda Mersin İş Hukuku Avukatı, Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

MERSİN İŞÇİ AVUKATI – MERSİN İŞ MAHKEMESİ AVUKATI

Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İş Hukuku Avukatı olarak müvekkillerimize, İşçi Tazminat davası, Mersin İşveren Avukatı, İş Hukuku Danışmanlık Hizmeti, İş sözleşmesinin hazırlanması, kıdem tazminatı davası, İş kazası tazminat davası, işe iade davası, Mobing tazminatı davası, Fazla mesai ücreti davası, yıllık izin alacak davası, işçi arabuluculuk başvurusu, iş hukuku arabuluculuk, iş mahkemesi davası konularında en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.