MERSİN ARABULUCU | MERSİN ARABULUCULUK BÜROSU

MERSİN ARABULUCU | MERSİN ARABULUCULUK BÜROSU

ARABULUCULUK NEDİR? ARABULUCU KİMDİR?

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Arabulucu, tarafları bir araya getirerek tarafların birbirlerini anlamalarını ve çözümlerini kendilerinin üretmelerini sağlamaya çağlayan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişidir. Arabulucu arabuluculuk sürecinde karar veren kişi değildir. Arabulucu yalnızca tarafların birbirlerini anlamalarına ve çözüm yolu bulmalarına yardımcı olur. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek ve sona erdirmek konularında tamamen serbesttir. 

ARABULUCUYA NE ZAMAN GİDİLİR?

Uyuşmazlık çıktıktan sonra dava açılmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidilebileceği gibi dava açıldıktan sonra da arabulucuya gidilebilir. Diğer bir deyişle dava açılmış olması arabulucuya başvuru yapılmasına engel değildir. Arabulucuya dava devam ederken de gidilebilir.

HANGİ DAVALAR ARABULUCULUK KAPSAMINDA?

Arabuluculuğun kapsamında bulunan davalar sıklıkla merak edilmektedir. Her davada arabuluculuk olur mu, her dava için arabulucuya gidilir mi, tüm davalar arabuluculuk kapsamında mı sorularının yanıtı hayırdır. Taraflar yalnızca kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda arabulucuya gidebilirler. 

ARABULUCU ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Arabuluculuk anlaşma belgesiyle taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabulucu ücreti ve arabulucu masrafları taraflarca eşit olarak karşılanır. Arabulucu Ücreti Ne Kadar, Arabuluculuk Masrafı Ne Kadar, Arabulucu Ücreti 2023 sorularının yanıtı için Mersin ilinde bulunan Mersin Arabuluculuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

HANGİ DAVALARDA DAVA AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU VARDIR?

Hukumuzda bazı davalar için dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir. Aşağıda açıklayacağımız dava türlerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Arabulucuya başvurmadan dava açılması, açılan davanın usulden reddedilmesine neden olacaktır.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması gerekmektedir.

Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak davası ve tazminat davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması gerekmektedir.

Tüketici mahkemelerinde açılacak olan bazı tüketici davalarında arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartıdır.

Şimdilik İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku alanlarında bulunan dava şartı arabuluculuk kavramının kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır. 

ARABULUCUYA BAŞVURMAK ÜCRETLİ Mİ?


Arabulucuya başvuru ücreti ne kadar, arabuluculuk başvurma ücreti ne kadar gibi sorular sıklıkla karşılaştığımız sorulardandır. Arabuluculuk bürosuna başvurmak ücretsizdir.

 

MERSİN ARABULUCU AVUKAT

Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi, Arabuluculuk Başvurusu Yapma, Arabulucuya başvurma, İş Davalarında Arabuluculuk, Ticari davalarda arabuluculuk, Tüketici davalarında arabuluculuk, arabuluculuğun avantajları, arabulucu ücretleri, arabuluculuk ne kadar sürer gibi soruların yanıtı için Mersin Arabuluculuk Bürosu, Mersin Arabuluculuk Ofisi, Mersin Arabulucu Avukat ile iletişime geçebilrsiniz.