BASİT YARGILAMA USULÜ SAVUNMA

BASİT YARGILAMA USULÜ SAVUNMA

CEZA DAVASINDA BASİT YARGILAMA USULÜ NEDİR?

Basit yargılama usulü, hukukumuza 2019 yılında 7188 sayılı kanunla girmiştir. Tüm alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde olduğu gibi basit yargılama usulü ile de mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanmıştır. Basit yargılama usulü ile yargılamanın kısa sürede bitirilmesi amaçlanmaktadır. Basit yargılama usulü ile kişilerin makul sürede yargılanma hakkı da ihlal edilmemiş olacaktır.

Basit yargılama usulü, bazı suçlarda mahkemenin takdiri ile duruşma yapılmadan, yazılı savunma alınarak, dosya üzerinden inceleme yapılarak yargılamanın sona erdirilmesi usulüdür. Basit yargılama usulünün uygulanması zorunlu değildir. Basit yargılama usulünün uygulanıp uygulanmaması mahkemenin takdirindedir. Basit yargılamada duruşma yapılmaz. Basit yargılamada sanık mahkemeye çağırılmaz. Basit yargılamada indirim var mı? Basit yargılama usulünde sanığa verilen ceza ¼ oranında indirilir. Görüleceği üzere basit yargılama usulünde verilecek cezada indirim yapılmaktadır.

BASİT YARGILAMA HANGİ SUÇLARA UYGULANIR?

Hangi suçlar basit yargılama usulüne tabidir sorusu sıklıkla sorulan sorulardandır. Basit yargılama usulü her ceza dosyasına uygulanmaz. Basit yargılama usulü nispeten daha hafif suçlara uygulanmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 251. Maddesinde düzenlenen Basit Yargılama Usulü, sadece adli para cezasını gerektiren suçlar, Üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulama alanı bulur. Görüleceği üzere basit yargılama usulü her suça uygulanmaz.

BASİT YARGILAMA USULÜ HANGİ MAHKEME?

Basit Yargılama Usulünde görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Basit yargılama usulü daha hafif cezayı gerektiren suçlarda uygulanır. Bu suçlara bakmakla görevli mahkeme de Asliye Ceza Mahkemesidir.

BASİT YARGILAMADA NE CEZA VERİLİR?

Basit yargılama mahkemesinde ne ceza verilir sorusu sıklıkla karşılaştığımız sorulardandır. Basit yargılama davasında mahkemece sanık hakkında; beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, mahkumiyet kararı, davanın reddi, davanın düşmesi kararı verilebilir. Basit yargılamada cezada indirim yapılır. Basit yargılamada verilecek cezada dörtte bir ( ¼ ) indirim yapılır.

BASİT YARGILAMA SAVUNMA DİLEKÇESİ

Basit yargılama da mahkeme sanığa 15 gün içerisinde savunmalarını mahkemeye sunması gerektiğine dair tebligat gönderir. Basit yargılamada mahkemeye gitmeye gerek yoktur. Tebligat ekinde iddianame, tensip zaptı, basit yargılama usulü sanık bilgilendirme formu bulunur. Basit yargılama usulü uygulanan dosyada sanık 15 gün içerisinde savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunmalıdır. 15 gün içerisinde savunma verdikten sonra mahkeme tarafından dosya üzerinden karar verilir. Basit yargılama tensip zaptı eline geçen sanık savunma nasıl yazılır diye araştırma yapar. Basit Yargılama Usulü Savunma Dilekçesi Örneği için alanında uzman ceza avukatı ila çalışmakta fayda vardır. Basit yargılama tensip zaptı nedir, basit yargılama yazılı savunma dilekçesi, basit yargılama dilekçesi örneği, basit yargılama savunma dilekçesi nereye verilir için hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

BASİT YARGILAMA KARARINA İTİRAZ

Basit yargılama sonunda verilecek karara itiraz edilebilir. İtiraz süresi verilen kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gündür. Süresi içerisinde basit yargılama kararına itiraz edilmezse verilen karar kesinleşir. Basit yargılama sonunda verilen karara itiraz edildiği takdirde mahkemece duruşma açılır. Basit yargılamaya itiraz edilirse mahkeme tarafından duruşma yapılır. Basit yargılama kararına sanık itiraz ederse mahkeme tarafından cezasında yapılan ¼ indirim korunmaz. Basit yargılama sonunda verilen karara sanık dışında bir başkası itiraz ederse sanık hakkında verilen ¼ indirim korunur. Basit Yargılama İtiraz Dilekçesi Örneği , Basit Yargılama Kararına İtiraz , Basit Yargılama Mahkeme İtiraz Dilekçesi için hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.