Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ | TAPU NASIL DÜZELTİLİR

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ | TAPU NASIL DÜZELTİLİR

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ | TAPU NASIL DÜZELTİLİR

TAPUDAKİ YANLIŞLIK NASIL DÜZELTİLİR?

Taşınmazların tapu kayıtlarında bazı durumlarda yanlış bilgilerin yer aldığı, bazı durumlarda ise bilgilerin eksiklik içerdiği görülebilmektedir. Bunlara örnek olarak en yaygın olarak taşınmaz üzerinde malik olan kişi veya kişilerin adı, soyadı, baba adı yanlış yazılmış veya hiç yazılmamış olabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kişiler tapu müdürlüklerinde işlem yaparken veya kendi malvarlığında olan taşınmazların e devlet sisteminde görüntülenememesi gibi sorunlar yaşayabilmektedir. “Taşınmaz kaydım E Devlette neden görünmüyor?”, “Maliki olduğum taşınmaz tapuda neden görünmüyor?” " E devlette tapu görünmüyor " gibi sorular bu şekilde sorun yaşayan kimselerin sıklıkla sorduğu sorulardandır. Yukarıda da anlatıldığı üzere böyle durumlar ile karşılaşan kişilerin genellikle tapu kayıtlarında bir yanlışlık olduğu gözlemlenmektedir. Bu yanlışlıklar giderildiğinde yaşanan sorunlar ortadan kaldırılabilmektedir. Medeni Kanunumuza göre ilgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Bu düzenlemedeki asıl amaç tapu sicil müdürlüklerinde sicile ilişkin değişiklik ve düzenlemelerin ilgilerin rızası veya mahkeme kararı olmaksızın yapılmamasıdır. Bu nedenle düzeltme işlemleri genellikle dava açma yolu ile çözüme kavuşturulmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi için tapu kaydının düzeltilmesi davası açılabileceği gibi tapu müdürlüklerinden de basit hataların düzeltilmesine ilişkin başvuru yapılabilmektedir. Şöyle ki; yukarıda da yer aldığı üzere basit yazı yanlışlıkları gibi durumlarda düzeltme işlemleri ilgili tapu müdürlüklerince de yapılabilmektedir. Tapu müdürlüğünde yapılan düzeltme işlemleri dava açılmasına göre daha kısa sürede çözüme ulaşmaktadır. Bu nedenle öncelikle taşınmaz kaydında olan yanlışlığın tapu müdürlüğünce çözülebilecek yanlışlıklardan olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

TAPUDA İSİM YANLIŞLIĞI

Kadastro yapılırken sıklıkla yapılan yanlışlıklardan bazıları tapuda ismin yanlış yazılması, tapuda baba adının yanlış yazılması, tapu bilgilerinin yanlış yazılmasıdır. Kişiler tapuda isim nasıl düzeltilir, tapuda baba adı düzeltme, tapu bilgileri nasıl düzeltilir gibi soruların yanıtlarını sıklıkla merak etmektedir. Bu yazımızda Tapudaki yanlışlıkların nasıl düzeltileceğini açıkladık.

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tapu kaydının düzeltilmesi davası açılması için davacı olarak tapu maliki veya tapu malikinin mirasçısı yer almalıdır. Davalı ise tapu kaydının bulunduğu tapu sicil müdürlüğüdür. Tapu kaydının hangi yönden düzeltilmesi gerektiğine ilişkin hukuki açıklamaların yer aldığı bir dilekçe ile Taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılarak süreç takip edilmelidir. Hak kaybı yaşanmaması adına sürecin avukat ile takip edilmesi gereklidir.

MERSİN TAPU KAYDI DÜZELTME AVUKATI

Mersin ilinde bulunan Hukuk Büromuz müvekkillerine tapu kaydının düzeltilmesi için tapu sicil müdürlüklerine başvuru yapma, tapu sicil müdürlüklerinde tapu kaydının düzeltilmesi, tapuda taşınmazda bulunan yanlışlığın düzeltilmesi, tapu kaydı düzeltme davası, mirasçıların tapu kaydı düzeltme davası açması, taşınmaz hukuku, kadastro sonrası tapu kaydı düzeltme işlemlerinin takibi hususunda en iyi şekilde Mersin Avukat, Mersin tapu avukatı, Mersin tapu kaydı düzeltme avukatı olarak hizmet vermektedir.