Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

İŞÇİNİN MAAŞININ ASGARİ ÜCRET GÖSTERİLMESİ SİGORTASININ EKSİK YATIRILMASI

İŞÇİNİN MAAŞININ ASGARİ ÜCRET GÖSTERİLMESİ SİGORTASININ EKSİK YATIRILMASI

İŞÇİNİN MAAŞININ ASGARİ ÜCRET GÖSTERİLMESİ SİGORTASININ EKSİK YATIRILMASI

İŞÇİNİN MAAŞININ ASGARİ ÜCRET GÖSTERİLMESİ

İşverenler daha az sigorta primi ödemek için sigorta kayıtlarında işçilerin maaşını asgari ücretten göstermektedirler. İşverenler bazı hallerde ücretin asgari ücrete kadar olan kısmını banka hesabından öder, geri kalan kısmını ise elden verirler. Mersin İş Avukatı, Mersin İşçi Avukatı olarak bu yazımızda “Elden alınan maaş nasıl ispatlanır” , “Sigortam asgari ücretten yatıyor ne yapmalıyım” sorularının cevaplarını açıklayacağız.

İşçi işveren uyuşmazlıklarında sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri de işçinin maaşının asgari ücretten gösterilmesi yani işçinin maaşının daha yüksek olmasına rağmen sigorta kayıtlarında sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırılmasıdır. Bu durumda işçi yüksek ücret almasına rağmen SGK primleri asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır. Maaşın asgari ücretten gösterilmesi işçiye ileride çok büyük zarar vermektedir. Maaşı asgari ücret gösterilen işçinin emekli ikramiyesi, emekli tazminatı, emekli aylığı düşük çıkmaktadır. İşçi işten çıktığı zaman açacağı işçilik alacağı davasında, kıdem tazminatı hesabı, ihbar tazminatı hesabı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti gibi alacakları da asgari ücret üzerinden hesaplanmış olacaktır. Mersin İş Davası Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İşçi Avukatı olarak sigorta primleri eksik yatırılan işçilere, sigortası asgari ücretten yatan işçilere, işçi tazminatı davası, işçi alacağı davası, işçi fesih ihtarnamesi, kıdem tazminatı davası, hizmet tespit davası konusunda en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

SİGORTAM ASGARİ ÜCRETTEN YATIYOR NE YAPMALIYIM?

Aldığı ücret asgari ücretten fazla olmasına rağmen SGK kayıtlarında sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılan işçi SGK’ya işvereni şikayet ederek işyerinde denetim yapılmasını isteyebilir. İşçinin maaşının asgari ücret üstünde olmasına rağmen sigortası asgari ücretten yatırılıyorsa bu durum işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir. Diğer bir deyişle sigortası asgari ücretten yatırılan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek hak ettiği alacakları ve tazminatları talep edebilir. Ücreti düşük gösterilen işçi iş sözleşmesini feshedebilir yani istifa edebilir.

İşçi, elden verilen maaşı ispat ederek işçilik alacakları ve tazminatlarının gerçek ücreti üzerinden hesaplanmasını isteyebilir. İşçi elden aldığı parayı ispatladıktan sonra kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti gibi hak ve alacaklarının gerçek ücreti üzerinden hesaplanmasını isteyebilir.

Sigorta primlerinin eksik yatırılması işçiye istifa etme hakkı verir. Sigorta primi eksik yatırılan işçi iş sözleşmesini feshederek hak ettiği tüm tazminatlarını alabilir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçi kıdem tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin ücret alacağı, fazla çalışma ücret alacağı, ulusal bayram genel tatil ücret alacağı, hafta tatili alacağı, agi tazminatlarını alabilir.

2021 ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI

Kanunumuza göre asgari ücretin altında ücret ödenerek işçi çalıştırmak yasaktır. Ücreti asgari ücretin altında olan, asgari ücretten az maaş alan işçiler iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilirler. İşçiye asgari ücretten az maaş verilmesi yasak olsa da iş hayatında maalesef işçilere asgari ücretten daha az ücret ödendiği görülmektedir. Maaşı asgari ücretin altında olan işçiler Mersin İşçi Avukatı vasıtası ile haklarını aramalıdır.

Hukuk büromuz Mersin ve Adana illeri başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrinde Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İşçi Davası Avukatı, Mersin İş Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermektedir.