Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR ?

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR ?

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR ?

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

Maddi tazminat, görülen zararın maddi bir değer ile ölçülebildiği hukuka aykırı eylemler neticesinde talep edilebilen tazminat türüdür. Bu bağlamda örneğin mala zarar verme durumunda o verilen zararın telafisini talep etmek adına maddi tazminat davası açılması mümkündür.

Manevi tazminat, yaşanılan zararın direk parayla ölçülemediği, yaşanılan üzüntü, keder, utanç… gibi manevi duyguları ifade eden zararlara ilişkin ödenen tazminat türüdür. Manevi tazminat davası açarak bireyler yukarıda belirttiğimiz para ile ölçülemeyen zararlarının giderilmesini talep edebilirler.

Maddi ve manevi tazminata davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Ticari nitelikte olmayan tüm tazminat davaları için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI HANGİ NEDENLERLE AÇILABİLİR ?

Maddi ve manevi tazminat davası, herhangi bir nedenle uğranılan haksız bir maddi veya manevi zararı gidermek amacıyla açılabilir. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardır;

 • İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat Davası,
 •  
 • Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
 •  
 • Sözleşme İhlali Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
 •  
 • Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan Malpraktis Nedeniyle Tazminat Davaları
 •  
 • Boşanma Davası İle Birlikte Açılan Maddi Manevi Tazminat Davaları
 •  
 • Suç İşlenmesi Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
 •  
 • Telif Haklarının İhlali Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
 •  
 • Yazılı Veya Görsel Basın Veya Sosyal Medya Üzerinden Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davası
 •  
 • Ceza Davası Sonrası Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 

MERSİN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI

Hukuki itilafın giderilmesi ve maddi veya manevi tazminat talebinin karşılanabilmesi için bu konuda uzman tazminat avukatı ile hareket edilmesi son derece önemlidir. Zira tazminat davalarında ne kadar tazminat talep edileceği, tazminat miktarının nasıl hesaplanacağı, hukuksuz fiil nedeniyle zarara uğrayan kişinin bu zararının tespiti gibi profesyonel süreç yönetimi gerektiren durumlar sebebiyle yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına Mersin Tazminat Avukatı tarafından destek alınması gerekmektedir.