MİRAS HAKKINDAN FERAGAT ETMEK

MİRAS HAKKINDAN FERAGAT ETMEK

MİRASTAN FERAGAT NEDİR? MİRASTAN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?

Mirastan feragat, miras hakkından vazgeçme mirasbırakan ile muhtemel mirasçısı arasında yapılan bir sözleşmedir. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı ileride doğması muhtemel miras hakkından vazgeçmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile feragat eden mirasçı arasında yapılır. Mirastan feragat sözleşmesi, miras hakkından vazgeçme sadece miras sözleşmesi şeklinde yapılır. Mirastan feragat sözleşmesinde mirasbırakan temsilci vasıtası ile bu sözleşmeyi yapamaz. Miras hakkından feragat eden mirasçının temsilci kullanmasında engel yoktur. Mirastan feragat sözleşmesi ile miras bırakan saklı paylı mirasçıların sahip olduğu saklı paylar hakkında da tasarruf hakkına sahip olur.

 

Mirastan kısmi feragat mümkündür. Mirastan feragat sözleşmesi tam feragat ya da kısmi feragat şeklinde de olabilir.

Mirastan feragat sözleşmesi Mirastan İvazlı Feragat ve Mirastan İvazsız Feragat olmak üzere iki türlüdür. İvazsız Mirastan Feragat yani Karşılıksız Feragat, mirasçı, mirasbırakandan hiçbir bedel almadan miras hakkından feragat eder. Miras bırakan, mirastan karşılıksız feragat sözleşmesi ile yalnızca karşı tarafın feragat beyanını kabul eder.

Mirastan ivazlı feragat halinde mirasçı miras bırakandan bir bedel alarak mirasçılık hakkından vazgeçer. Mirastan feragatin ivazlı olması durumunda mirastan feragat edenin altsoyu mirasçı olamaz. Mersin Miras AvukatıMersin Avukat olarak müvekkillerimize mirastan feragat sözleşmesi örneği, miras davası, mirastan vazgeçme konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

MERSİN MİRAS AVUKATI

Mersin Miras Avukatı olarak müvekkillerimize Miras Avukatı, Mersin Avukat, Miras Davası, miras paylaşımı nasıl yapılır, miras hesaplama, miras paylaşımı hesabı, mirastan feragat etmek, mirastan çıkarma, mirastan feragat sözleşmesi, mirastan vazgeçme sözleşmesi, feragat sözleşmesi iptali davası, mirastan çıkarma davası konularında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.