İSTİNABE NEDİR - NAİP HAKİM TAYİNİ

İSTİNABE NEDİR - NAİP HAKİM TAYİNİ

MAHKEMELER ARASI HUKUKİ YARDIM (İSTİNABE)

Mahkemeler arasındaki yardımlaşma yani istinabe müvekkiller tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Davada dinlenecek tanık başka şehirde, keşif yapılacak ev başka ilde, bilirkişi incelemesi yapılacak arsa başka ilde olması nedeniyle mahkemelerde görülen davalarda istinabe yoluna başvurulması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Biz de Mersin Avukat olarak bu yazımızda istinabe ve naip hakim kavramlarını açıklayacağız.

Mahkemelerin bir yargı çevresi vardır ve mahkemeler yargı çevreleri içinde bulunan usul işlemlerini yaparlar. Mahkemenin yargı çevresini bulunduğu ilçenin idari sınırları belirler. Bir mahkeme kendi yargı sınırları dışarısında bir iş yapmak zorunda kalırsa o yerdeki mahkemeden hukuki yardım ister, buna istinabe yani hukuki yardımlaşma denir. Örneğin; Mersin İş Mahkemesinde görülen bir davada dinlenecek tanıkların adreslerinin Tarsus’ta bulunması halinde tanıkların ifadelerinin Tarsus’ta alınması için Tarsus İş Mahkemesinden istinabe talep edilecektir. İstinabe yolu ile isticvap edilebilir, tanık dinlenebilir, yemin verdirilebilir, keşif yapılabilir, delil incelenebilir, ön inceleme yapılabilir. Mahkemeler istinabe yolu ile keşif yapabilir. Mersin Avukat olarak istinabe dilekçesi, istinabe talebi konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Kendisinden hukuki yardım talep edilen mahkeme bu talebi kabul etmek zorundadır. Hukuki yardım, Türk mahkemeleri arasında olabileceği gibi, Türk mahkemesi ile yabancı mahkeme arasında da olabilir.

İSTİNABE NEDİR? NAİP HAKİM TAYİNİ NEDİR?

İstinabe ile naip tayini farklı şeylerdir. Naip hakim tayini heyet halinde bulunan toplu mahkemelerde bir üyenin belli bir işi yapması için görevlendirilmesidir. Naip hakimin görev alanı mahkemenin yargı çevresinde kalan işlerdir.