SINIR DIŞI KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ | DEPORT KARARINA İTİRAZ

SINIR DIŞI KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ | DEPORT KARARINA İTİRAZ

SINIR DIŞI EDİLME KARARINA İTİRAZ - DEPORT KARARINA İTİRAZ

Deport, sınırdışı edilmek demektir. Deport kararı yani sınır dışı kararı valilik tarafından verilir. Deport edilen yabancı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Sınır dışı edilen yabancı, deport kararının tebliğ edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde idare mahkemesinde dava açabilecektir. Mersin Avukat, Mersin Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı, Mersin İdare Avukatı, Mersin İdari Dava Avukatı, Mersin Deport İtiraz Avukatı olarak, Deport kararı kaldırılması, deport kararı kaldırma, sınırdışı kararına itiraz, sınır dışı etme kararına itiraz konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

SINIR DIŞI EDİLME (DEPORT) KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

MERSİN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İTİRAZ EDEN            :

VEKİLİ                       : Av. Osman Mete Yıldız

DAVALI                     :

KONU                       : Mersin Valiliği tarafından 25.01.2021 tarihinde müvekkilimiz hakkında verilen sınır dışı etme kararının iptali talebimizi içerir dilekçedir.

TEBLİĞ TARİHİ        : 25.01.2021

AÇIKLAMALAR

Müvekkil  ….. …… , yabancı uyrukludur. Müvekkil, Suriye vatandaşıdır. Müvekkil, Türkiye’ye yasal yollarla girmiştir. 23.11.2017 tarihinden bu yana, almış olduğu çalışma iznine istinaden Türkiye’de çalışmaktadır.

Müvekkilimize Mersin Valiliği tarafından 25.01.2021 tarihinde sınırdışı kararı verilmiştir.

HUKUKİ DELİLLER       : Çalışma izni belgesi, Valilik iptal kararı

HUKUKİ SEBEPLER     : 6458 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat.

TALEP VE SONUÇ        : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle Müvekkil ….. ……’nun haksız ve mesnetsiz olarak sınır dışı edilmesi işleminin iptali ile tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi yönünde karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                  Davacı Vekili

                                                            Av. Osman Mete Yıldız

MERSİN AVUKAT

Deport kararına itiraz dilekçe örneği, Sınırdışı kararına itiraz dilekçe örneği için hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.