TASARRUFUN İPTALİ DAVASI NEDİR?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI NEDİR?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacı ile üçüncü kişilerle yapmış olduğu işlemlerin, tasarrufların, devirlerin iptal edilmesi için açılan davadır. Tasarrufun İptali Davaları, İcra ve İflas Kanunumuzun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bir dava türüdür. Tasarrufun İptali Davası, borçludan alacağını tahsil edemeyen alacaklının borçlunun daha önce yaptığı taşınır veya taşınmaz mal devirlerini iptal ettirmek amacı ile açılan bir dava türüdür. Tasarrufun İptali Davaları, borçlunun mal kaçırmak amacıyla yaptığı devirleri iptal ettirmek amacı ile açılan bir dava türüdür. Mersin Avukat, Mersin Hukuk Bürosu, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin İcra Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

 

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KİM AÇAR?

Tasarrufun iptali davası, alacağını icra takibi ile tahsil edemeyen alacaklı tarafından açılan bir dava türüdür. Alacağını tahsil edemeyen alacaklının tasarrufun iptali davası açabilmesi için elinde aciz vesikası bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanunumuzda tasarrufun iptali davasını açabilecek kişiler arasında, İflas idaresi, 245 inci maddede ve 255 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri de sayılmıştır.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?

Tasarrufun İptali Davasında davalı, borçlunun mal kaçırma amacı ile mallarını devrettiği üçüncü kişi veya kişilerdir. Tasarrufun İptali Davasında konu borçlunun mal kaçırma amacı ile devrettiği mallardır. Tasarrufun İptali Davasında iyiniyetli üçüncü kişiye devredilen malların durumunun ne olacağı oldukça merak edilmektedir. Tasarrufun İptali Davasında iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları ihlal edilmez, iyiniyetli üçüncü kişilerin haklarına helal gelmez.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesi için kanunumuza göre bazı şartların var olması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır;

  • Tasarrufun İptali Davası açılabilmesi için alacaklı ile borçlu arasında hukuki ilişkiye dayanan gerçek bir borç ilişkisi bulunmalıdır.
  • Kesinleşmiş bir icra takibi bulunmalıdır. (Yargıtay’a göre başlatılan icra takibi dava sırasında da kesinleşebilir.)
  • Borcun, tasarruftan önce doğmuş olması gerekmektedir.
  • Alacaklının elinde geçici aciz vesikası veya kesin aciz vesikası bulunmalıdır.
  •  

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Tasarrufun İptali Davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Tasarrufun İptali Davası davalının yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesinde açılacaktır.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI NE ZAMAN AÇILIR? HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Tasarrufun İptali Davası, İcra ve İflas Kanunun 284. Maddesine göre 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmalıdır. 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmayan tasarrufun iptali davası reddedilir.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AVUKAT ÜCRETİ

Tasarrufun iptali davasında avukatlık ücreti avukat ile müvekkil arasında serbestçe belirlenmektedir. Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin İcra Avukatı, Mersin Tasarrufun İptali Dava Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KAYBEDİLİRSE NE OLUR?

Tasarrufun İptali Davası Kaybedildiği takdirde alacaklı, satış yolu ile dava konusu malın satışının yapılmasını isteyebilir. Tasarrufun İptali Davası Kaybeden davalı yargılama giderinden ve vekalet ücretinden sorumlu olur.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İcra alacağını tahsil edemeyen alacaklıların açacağı davalardan birisi olan tasarrufun iptali davalarında müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz. Tasarrufun İptali Davası Dava Dilekçesi Örneği, Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği, Tasarrufun İptali Davası açmak konularında müvekkillerimize Mersin Avukat, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin İcra Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.