Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

MERSİN TAZMİNAT AVUKATI

MERSİN TAZMİNAT AVUKATI

MERSİN TAZMİNAT AVUKATI

Tazminat davasının iki türü vardır. 1. Maddi Tazminat Davası 2. Manevi Tazminat Davası

Maddi tazminat, görülen zararın maddi bir değer ile ölçülebildiği hukuka aykırı eylemler neticesinde talep edilebilen tazminat türüdür. Bu bağlamda örneğin mala zarar verme durumunda o verilen zararın telafisini talep etmek adına maddi tazminat davası açılması mümkündür.

Manevi tazminat, yaşanılan zararın direk parayla ölçülemediği, yaşanılan üzüntü, keder, utanç… gibi manevi duyguları ifade eden zararlara ilişkin ödenen tazminat türüdür. Manevi tazminat davası açarak bireyler yukarıda belirttiğimiz para ile ölçülemeyen zararlarının giderilmesini talep edebilirler.

 

Maddi ve manevi tazminata davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Ticari nitelikte olmayan tüm tazminat davaları için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.

TAZMİNAT DAVASI AVUKATI

-İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat Davası,

-Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

-Sözleşme İhlali Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

-Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan Malpraktis Nedeniyle Tazminat Davaları

-Boşanma Davası İle Birlikte Açılan Maddi Manevi Tazminat Davaları

-Suç İşlenmesi Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası,

-Telif Haklarının İhlali Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

-Yazılı Veya Görsel Basın Veya Sosyal Medya Üzerinden Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davası.

-Ceza Davası Sonrası Açılacak Maddi Ve Manevi Tazminat

-Haksız işgalden kaynaklanan tazminat davaları

-Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları

konusunda müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.