KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI | HANEYE TECAVÜZ

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI | HANEYE TECAVÜZ

Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanunumuzun 116. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir kişinin evine, işyerine mülk sahibinin veya mülkte oturanın rızası olmadan girmek veya girdikten sonra çıkmama durumunda konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu söz konusu olur. Ceza Hukukunda konut kavramı özel hukuktaki konut kavramına göre daha geniştir. Ceza hukukunda konut, geçici veya kalıcı oturulan yerdir. Bu nedenle, ceza hukuku anlamında konut taşınabilen bir yer dahi olabilir. Yargıtaya göre içinde oturulan çadır da mesken olarak kabul edilmektedir. Apartman girişleri, müştemilat gibi yerlere izinsiz girmek meskene tecavüz teşkil eder. Evin bahçesine izinsiz girmek de konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturur. Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu halk arasında haneye tecavüz olarak da bilinmektedir. Ancak Ceza Kanunumuzda Haneye Tecavüz şeklinde bir suç bulunmamaktadır. Halk arasında haneye tecavüz olarak bilinen suç Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçudur. Mersin Ceza Avukatı, Mersin Ağır Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunun tamamlanması failin meskenden çıkmasına kadar devam eder. Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu bu haliyle devamlı suç sayılır. Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçuna teşebbüs mümkündür.

Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu yağma suçu ile birlikte işlenirse, yağma suçunun ağırlatıcı sebebini oluşturur ve sanığa ayrıca konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan ceza verilmez.

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU ŞİKAYETE BAĞLI MI?

Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunun basit halinin takibi şikayete bağlıdır. Bu durumda konut ve işyeri dokunulmazlığı ihlal edilen kişi şikayetçi olmazsa soruşturma yapılmaz. Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunda şikayet süresi 6 aydır. Ağırlaştırıcı nedenlerin bulunması halinde suçun takibi şikayete tabi değildir.

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNDA UZLAŞTIRMA

Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu uzlaştırmaya tabi suçlardandır. Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunda soruşturma savcısı dava açmak için yeterli şüphe görürse dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderecektir. Uzlaşma sağlanmadığı takdirde ceza davası açılır.

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇUNUN CEZASI

Haneye tecavüzün cezası ne kadar? Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun basit halinin cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçunun basit halinin cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunun cebir, tehdit ve gece işlenmesi halinde cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunda cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı HAGB verilmesi mümkündür.

MERSİN CEZA AVUKATI

Mersin Ceza Avukatı, Mersin Ağır Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu savunma dilekçesi, haneye tecavüz şikayet dilekçesi, Mersin Savunma Avukatı konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.