KİRACI EVDEN NASIL ÇIKARILIR ?

KİRACI EVDEN NASIL ÇIKARILIR ?

KİRACI EVDEN NASIL TAHLİYE EDİLİR ?

Kira hukuku bir tarafın kiraya veren diğer tarafın kiralayan olduğu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuki düzenlemeleri içerir. TBK m.299 a göre kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.                                             

KİRAYI ÖDEMEME SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Kiranın sadece bir kere ödenmemesi ya da geç ödenmesi durumunda, ev sahibinin tahliye isteme hakkı doğacaktır. Kira sahipleri ödenmemiş kira borçları için icra takibi başlatabilir. Ancak bu icra takibi davası esnasında tahliye talebinde bulunulmazsa ve sadece kira borçları istenirse, ileride tahliye talep hakkını kaybedecektir. Bu nedenle icra takibinden önce tahliye talebi verilmesi önemli bir detaydır. Ev sahibinin vereceği ödeme emrine karşılık kiracıya 7 günlük bir itiraz süresi doğar. Bu itiraz süresini doldurursa 30 gün içerisinde borcu ödemekle kiracı yükümlü olacaktır.

YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE KİRACININ TAHLİYESİ

Kiracı yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermişse bu durumda bu tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı evden çıkarmak mümkündür. Ancak kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerli olması gerekir, bunun için bir takım hususları içermesi gerekmektedir aksi halde taahhüt geçersiz sayılacak ve dava reddedilecektir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için;

1. Yazılı olmalıdır.

2. Kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından verilmiş olmalıdır.

3. Belirli bir tarihin yazılması gerekmektedir.

4. Tahliye taahüdünün imza tarihi, kira sözleşmesinin imza tarihinden belirli bir süre sonra olmalıdır.

Bu şartlar var ise Tahliye davası ya da tahliye takibi, tahliye tarihinden itibaren bir ay içerisinde açılmalıdır. Aksi takdirde kiraya verenin kira sözleşmesini sebep göstermeden sona erdirme imkanı ortadan kalkar. Bu düzenleme, kiraya verenin keyfi davranışlarını engellemeye yöneliktir.

- Kiracı nasıl çıkarılır ?

- Kiracının tahliyesi nasıl olur ?

- Kiracım Evimden Çıkmıyor Ne Yapabilirim ?

- Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır ?

- Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir ?

Gibi soruların cevabı alanında uzman bir Mersin Kira Avukatına danışarak kolayca alınabilir.

- Kiracı Tahliye Davası Masrafları Ne Kadar?

- Avukat Ücreti Ne Kadar?

Gibi kafanızda bazı sorular varsa bunların cevabını Mersin Tahliye Avukatı ile görüşerek kısa sürede alabilirsiniz.

Müvekkillerimize;

- Kirasını Ödemeyen Kiracının Evden Çıkarılması,

- Haklı Nedenle Kiracının Tahliyesi,

- Ödenmeyen Kira Bedellerinin Tahsili,

- Kiracının Eve Verdiği Zararların Tazmini,

- Konut Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması,

- İşyeri Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması

- Tahliye Taahhüdü Hazırlanması,

- Kiracıdan Ödenmeyen Aidatın Tahsili,

- Kira Bedeli Uyarlama Davası,

Konularında Mersin Kira Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

MERSİN KİRA HUKUKU AVUKATI

Mersin Kira Avukatı olarak müvekkillerimize kiracının evden çıkarılması, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi, ödenmeyen kiranın tahsil edilmesi, ödenmeyen aidatların tahsil edilmesi konusunda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.