Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

ŞİRKETLERE KARŞI İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI

ŞİRKETLERE KARŞI İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI

ŞİRKETLERE KARŞI İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI

ÖDENMEYEN ALACAĞIN ŞİRKETLERDEN TAHSİLİ

Borçlarını zamanında ödemeyen kişilere karşı icra takibi başlatılır. Borçlarını ödemeyen gerçek kişilere icra takibi başlatılabileceği gibi borçlarını ödemeyen tüzel kişilere karşı da icra takibi başlatılır. Şirketlere icra takibi başlatılması durumunda şirket ortaklarının şirket sahiplerinin mal varlığına gidilemez. Şirketlere icra takibi başlatılması, şahıslara icra takibi başlatılmasından farklı değildir. Şirketlere icra takibi başlatılmasının değişik nedenleri olabilir. Örneğin şirketlere karşı icra takibi senetlerin ödenmemesi, çekin ödenmemesi, faturanın ödenmemesi, alacakların ödenmemesi gibi birçok nedenle başlatılabilir. İcra takibi başlatılan şirketin malvarlıklarına haciz konulur, şirketin hisse payına haciz konulur.

Ödenmeyen senedin tahsili, ödenmeyen çekin tahsili, ödenmeyen alacağın tahsili gibi konular nedeniyle şirketlere icra takibi başlatılabilir. İcra takibi başlatılan şirkete haciz koymak için Mersin Şirket Avukatı, Mersin Ticaret Avukatı, Mersin İcra Avukatı olarak müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Şirketlerden alacağı bulunan ve şirketlerden alacağını tahsil edemeyen şahıslara ve şirketlerden alacağını tahsil edemeyen şirketlere Mersin Avukatlık hizmeti vermekteyiz. Şirkete haciz nasıl koyulur, sorusu yanıtı en çok merak edilen sorulardandır. Şirkete haciz başlatmak için icra dairesinden icra takibi başlatmak gerekmektedir. Şirket borcundan dolayı şirket sahibi sorumlu olur mu, şirket borcundan dolayı şirket sahibinin malına haciz koyulur mu, şirkete hacze gidilir mi soruları Mersin İcra Avukatı, Mersin Şirket Avukatı olarak en sık karşılaştığımız sorulardandır. Şirket borçlarından şirket sahiplerinin ve şirket ortaklarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketin borçlarından dolayı şirketin taşınır malları, taşınmaz malları, üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacakları, banka hesapları haczedilebilir.

MERSİN AVUKAT

Mersin İcra Avukatı, Mersin Ticaret Avukatı olarak müvekkillerimize, şirketlerden alacak tahsil etme, çek senet tahsili, şirkete karşı icra takibi, şirkete hacze gitmek, icra takibi başlatmak konularında en iyi şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.