BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT VE VAZGEÇMEK

BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT VE VAZGEÇMEK

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere iki türlüdür. Davadan feragat ve davadan vazgeçme Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda davaya son veren usuli işlemler olarak düzenlenmiştir. Boşanma davasından feragat etmek ile boşanma davasından vazgeçmek aynı şeyler değildir. Boşanma davasından feragat etmek ile boşanma davasından vazgeçmek hukuki anlamda farklı sonuçlar doğurur. Mersin Boşanma Avukatı olarak bu yazımızda boşanma davasından vazgeçilir mi, boşanma davasından feragat etmek, boşanma davasından vazgeçmek hususlarını açıklayacağız.

BOŞANMA DAVASINDAN NASIL FERAGAT EDİLİR?

Davadan feragat edilmesi, davacının hakkından kendi isteği ile vazgeçmesidir. Boşanma davasından feragat eden davacı, boşanma dava dilekçesindeki taleplerinden kısmen veya tamamen vazgeçmiş demektir. Boşanma davasından feragat eden davacı aynı sebeplere dayanarak boşanma davası açamayacaktır. Davasından feragat eden yeniden dava açabilir mi? Davadan feragat eden kişi aynı sebeplere dayanarak yeniden dava açamaz. Davadan feragat açık ve şartsız olmalıdır. Davadan feragat şarta bağlı yapılırsa geçerli bir feragatten söz edilemez. Davadan feragat ancak derdest boşanma davasında olur. Boşanma kararı kesinleşmeden davadan feragat edilebilir. Boşanma dava dosyası istinaf veya temyiz aşamasında iken boşanma davasından feragat mümkündür. Yani dosya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf incelemesinde iken de boşanma davasından feragat edilebilir. Boşanma dosyası Yargıtay’da temyiz incelemesinde iken de boşanma davasından feragat mümkündür. Davadan feragat yenilik doğuran bir hak olduğu için kural olarak boşanma davasından feragatten dönülemez. Mahkemeye davadan feragat dilekçesi vererek boşanma davasından feragat eden davacı feragatten dönemez, feragat iradesini geri alamaz. Boşanma davasından feragat eden eş boşanma davası duruşmasında mahkemeye sözlü olarak boşanma davasından feragat ettiğini bildirmeli ya da boşanma davasından feragat dilekçesi yazıp mahkemeye sunmalıdır. Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Aile Avukatı, Mersin Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı, Mersin Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı, Mersin Avukat olarak müvekkillerimize boşanma davası açmak, tek celsede boşanmak, boşanmada mal paylaşımı, boşanma davasından vazgeçme dilekçesi, boşanma davasından feragat dilekçesi konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT EDİLİNCE YARGILAMA GİDERİNİ KİM ÖDER?

Boşanma davasından feragat edildiği takdirde feragat kesin hüküm gibi sonuç doğuracaktır. Boşanma davasından feragat edilince boşanma davasını açan davacı aleyhine hüküm verilmiş gibi davacı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Yani feragat durumunda yargılama giderini kim öder sorusunun yanıtı boşanma davasından feragat edilmesi durumunda avukatlık ücretini ve yargılama giderini davacı ödeyecektir. Boşanma davasından feragat eden davacı boşanma dava harcı, boşanma dava masrafı, boşanma davası avukat ücretini ödemek durumunda kalacaktır.

BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇME NEDİR?

Boşanma davasından nasıl vazgeçilir sorusu boşanma davası açan kişilerin merak ettiği sorulardandır. Davadan vazgeçmek ancak karşı tarafın yani davalının açık rızası ile mümkündür. Davalı, davanın geri alınmasına muvafakat verirse dava hiç açılmamış gibi geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Boşanma davasından vazgeçen, boşanma davasını geri alan davacı aynı sebebe dayanarak tekrardan boşanma davası açabilir. Boşanma davasından nasıl vazgeçilir, boşanma davasından vazgeçmek, boşanmaktan vazgeçmek, boşanma davasını geri almak konularında en iyi Mersin Boşanma Avukatı hizmeti vermekteyiz.

BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇME DİLEKÇESİ

Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Anlaşmalı Boşanma Avukatı, Mersin Çekişmeli Boşanma Davası Avukat olarak müvekkillerimize Boşanma dava dilekçesi, boşanma dava duruşması, boşanma davasından vazgeçme, boşanma davasından feragat, boşanma davasında tazminat, mersin avukat, mersin boşanma avukat ücreti ne kadar, boşanma dava masrafı, boşanma dosya masrafı konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.