Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI

MERSİN TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVA AVUKATI

Tapu iptal ve tescil davası kanuna aykırı, usulsüz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılır.

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Tapu iptali davası gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesi tek ve kesin yetkili mahkemedir.

Tapu iptal davası, taşınmazın bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesinde açılır.

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?

Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılır. Taşınmaz maliki ölü ise malikin yasal mirasçılarına karşı açılmalıdır.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASININ AÇILMA NEDENLERİ

Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Vekâlet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Aile konutu uyuşmazlığı sebebiyle,

Sınır uyuşmazlıkları, tapu kaydının düzeltmesi davası yoluyla giderilemeyecek miktar fazlalıkları veya noksanlıkları nedeniyle,

Yolsuz tescil nedeniyle,

Kadastro ölçüm hataları veya yanlış kayıt nedeniyle kadastrodan önceki sebeplere dayanılarak,

Bir başkası adına senetsiz olarak tescil edilmiş tapu kaydının gerçek durumu yansıtmadığı gerekçesiyle,

Zeminde kullanılan yer ile tapuda kayıtlı parselin birbirini tutmaması ve sair teknik hatalar nedeniyle,

İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası,

Açılabilecektir.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇMA SÜRESİ

Tapu iptal davasının zamanaşımı süresi dayandığı hukuki sebebe ve kanuna göre değişir. Genel olarak 10 yıldır.

MERSİN GAYRİMENKUL AVUKATI

Mersin Taşınmaz Hukuku Avukatı olarak, müvekkillerimize Tapu İptali ve Tescili Davası, Gayrimenkul Davası, Taşınmaz Davası, Tapu Davaları, Arsa Davaları, Tarla Davaları, Miras Davası konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Mersin tapu davaları avukatı, mersin tapu davası avukat ücreti, tapu hukuku avukatı, hisseli tapu avukatı, tapu işleri avukatı, Mersin tapu kadastro avukatı, tapu konusunda uzman avukat konularında müvekkillerimize Mersin Tapu Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.