Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

SOSYAL MEDYADA HAKARET | İNTERNETTEN HAKARET VE CEZASI

SOSYAL MEDYADA HAKARET | İNTERNETTEN HAKARET VE CEZASI

SOSYAL MEDYADA HAKARET | İNTERNETTEN HAKARET VE CEZASI

Günümüzde sosyal medyanın oldukça fazla kullanılması bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Son zamanlarda sosyal medyadan hakaret ve internet üzerinden hakaret suçları oldukça çoğalmıştır.

Hakaret suçu; instagramdan hakarettwitterdan hakaret, whatsapptan hakaretfacebooktan hakarettelefondan hakaret, tiktoktan hakarettelegramdan hakaret, youtube yorumları hakaret vb. sosyal medya hesapları aracılığıyla işlendiği gibi e-mail göndermek suretiyle de işlenebilmektedir. Sosyal medya kullanım yaşı günümüzde oldukça küçük yaşlara gerilemiştir. Bilinçsiz sosyal medya kullanımından kaynaklı sosyal medyadan yapılan hakaretler nedeniyle açılan birçok ceza davası bulunmaktadır. Özellikle sosyal medya fenomenlerine yapılan hakaret içerikli yorumlardan kaynaklanan ceza davaları oldukça fazladır. Mersin’de bulunan hukuk büromuz sosyal medya hakaret, sosyal medyadan hakaret, internetten hakaret konularında müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermektedir. İnternet üzerinden hakaret, internette hakaret, internet yorumunda hakaret, hakaret edilenin tazminat hakkı konularında hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

İnternet üzerinden hakaret fotoğrafların altına hakaret içerikli yorum yazmak, videolarda hakaret etmek, hakaret içerikli yorum yapmak suretiyle işlenebilir. Sosyal medyada hakaret edilen kişi, sosyal medyada kendisine hakaret eden kişiye tazminat davası da açabilir. Günümüzde bazı ünlüler, fenomenler internet üzerinden kendisine kötü yorum yapan kişileri tespit ederek şikayetçi olmaktadırlar. İnternette kendisine hakaret edilen, internette kötü yorum yapılan kişiler, kötü yorumların ve hakaretlerin ekran fotoğraflarını alarak şikayet dilekçesi ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktadır. Şikayet dilekçesi ile soruşturma aşaması başlamış olur. İnternette hakaret eden ve kötü yorum yapan kişilerin savcılık tarafından ifadesi alınarak soruşturma dosyasına şüpheli olarak eklenir. Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi olduğundan dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Uzlaşma sağlanmazsa Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame hazırlanarak dava açılır. İnternette hakarete uğradım, internetten hakaret edildi, sosyal medyada hakarete uğradım, instagramda hakaret edildi, hakaret içerikli yorumun cezası nedir gibi araştırma yapan müvekkil adaylarımıza en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunumuza göre huzurda ve gıyapta olmak üzere iki şekilde işlenir. Türk Ceza Kanununa göre internet yoluyla yapılan hakaret suçu da huzurda yapılmış sayılmaktadır.

SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇUNDA ŞİKAYET ve UZLAŞTIRMA

Hakaret suçu, Ceza Kanununa göre takibi şikayete bağlı suçlardandır. Suçun mağduru, hakaret eylemini gerçekleştireni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmalıdır aksi halde mağdur şikayet hakkını kaybedecektir. İnternetten hakaret suçunda şikayet hakkı süresinde kullanılmazsa internetten hakarete uğrayan kişinin şikayet hakkı sona erecektir.

Kanunumuza göre, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu şikayete tabi değildir. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu hariç olmak üzere tüm hakaret suçları uzlaştırmaya tabidir.

İNTERNETTEN HAKARET SUÇU NASIL İSPATLANIR?

İnternetten hakaret eden bulunabilir mi? IP adres araştırması yapılarak sosyal medyadan hakaret eden kişiye ulaşılır.

MERSİN AVUKAT

Mersin Ceza Avukatı, Mersin Ağır Ceza AvukatıMersin Bilişim Avukatı olarak müvekkillerimize İnternetten Hakaret Suçunda Haksız Tahrik, Sosyal medyada karşılıklı hakaret, Hakaret suçunda Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hakaret suçunda para cezası, Facebookdan Hakaret Suçu, İnstagramdan Hakaret Suçu, Twitterdan Hakaret Suçu, Youtubedan Hakaret Suçu, İnternetten Hakaret Suçu, sosyal Medyada Hakaret Suçunun Cezası Nedir, İnternette hakaret eden bulunur mu gibi konularda müvekkillerimize en iyi Mersin Avukat hizmeti vermekteyiz.