Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

DİSİPLİN CEZASINA KARŞI İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

DİSİPLİN CEZASINA KARŞI İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

DİSİPLİN CEZASINA KARŞI İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

Memurlara verilen disiplin cezaları memurların gelecekteki memuriyet haklarını etkilemekte hatta bazı durumlarda memuriyetten atılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kendisine disiplin cezası verilen memura, disiplin cezasına itiraz etmesi için savunma hakkı verilmiştir. Bu durumda memurun savunma dilekçesi çok önemlidir. Kendisine disiplin cezası verilen memurun disiplin cezasına itiraz ederken, disiplin cezasına iptal davası açarken hak kaybı yaşamaması için Disiplin Hukuku Alanında uzman ve İdare Hukuku alanında uzman Mersin İdare Avukatından hukuki yardım almasında fayda vardır. Mersin İdare Avukatı, Mersin İdari Dava Avukatı olarak disiplin cezalarının iptal edilmesi konusunda müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda düzenlenen disiplin cezası türleri şunlardır;

  • -Uyarma Disiplin Cezası,
  • -Kınama Disiplin Cezası,
  • -Aylıktan kesme Disiplin Cezası,
  • -Kademe ilerlemesinin durdurulması Disiplin Cezası,
  • -Devlet memurluğundan çıkarma Disiplin Cezası.
  •  

657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışları yapan memura yukarıda sayılan cezalardan başka bir ceza verilmesi mümkün değildir. Memurlara verilen disiplin cezalarının amacı kamu hizmetlerinin düzenli ve hukuka uygun yürütülmesini sağlamaktır.

DİSİPLİN CEZASININ SİCİLDEN SİLİNME SÜRESİ

Hakkında disiplin cezası verilen memur, bu disiplin cezasının memuriyet sicil dosyasından ne zaman silineceğini merak etmektedir. Disiplin cezaları sicil dosyasından ne zaman silinir? Memura verilen Devlet memurluğundan çıkarma Disiplin Cezası haricindeki disiplin cezaları için, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren 10 sene geçmesi ile birlikte atama yetkisini haiz bulunan amire başvurarak, kendisine verilen disiplin cezasının memuriyet sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

Memura disiplin cezası verilmesinin süresi ne kadardır, sorusu Mersin İdare Avukatı, Mersin İdari Dava Avukatı, Mersin Memur Suçları Avukatı, Mersin İdare Mahkemesi Avukatı olarak en çok karşılaştığımız sorulardandır.

Uyarma Disiplin Cezası, Kınama Disiplin Cezası, Aylıktan kesme Disiplin Cezası, Kademe ilerlemesinin durdurulması Disiplin Cezası verilmesi gereken hallerde 1 ay içerisinde memur hakkında disiplin soruşturmasına başlanılmaz ise disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Devlet memurluğundan çıkarma Disiplin Cezasında zamanaşımı süresi 6 aydır.

MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZI VE DAVA AÇMA SÜRESİ

Kendisine disiplin cezası verilen memura, verilen disiplin cezasına karşı nereye hangi sürede itiraz etmesi gerektiği hususu da bildirilmelidir. Bildirilmediği takdirde yasaya uygun bir disiplin cezasından bahsedilemez. Disiplin cezasına nasıl itiraz edilir? Disiplin cezasına itiraz nereye yapılır?

Uyarma Disiplin Cezası, Kınama Disiplin Cezası, Aylıktan kesme Disiplin Cezasına karşı Disiplin kuruluna yedi gün içerisinde itiraz edilmelidir. Yedi günlük süre içerisinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması Disiplin Cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna yedi günlük süre içerisinde itiraz edilmelidir.

Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasına itiraz yolu bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, Devlet memurluğundan çıkarma cezasına itiraz edilemez. Hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen memur, Devlet memurluğundan çıkarma cezasının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde İptal Davası açmalıdır.

MEMURUN İTİRAZI REDDEDİLİRSE NE OLUR?

Memurun disiplin cezası kararına karşı yaptığı itirazı reddedilirse, disiplin cezası kesinleşir. Kesinleşen disiplin cezalarına karşı idari yargıda iptal davası açılmalıdır. Disiplin cezaları kesinleşmeden iptal davası açılması mümkün olmadığından disiplin cezalarına öncelikle itiraz etmek gerekmektedir. Kesinleşen disiplin cezalarına karşı idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

MERSİN İDARE AVUKATI – MERSİN İDARİ DAVA AVUKATI

Mersin İdare Avukatı, Mersin İdare Mahkemesi Avukatı, Mersin Disiplin Cezası Avukatı, Mersin Avukatı, Mersin İdari Yargı Avukatı, Mersin İdari Dava Avukatı olarak müvekkillerimize disiplin cezasının iptali dilekçe örneği, disiplin cezasına itiraz dilekçesi, memurun disiplin cezasına itiraz, idari dava dilekçe örneği, kınama cezasına itiraz, Uyarma cezasına itiraz, Kınama Cezasına itiraz, Aylıktan kesme Cezasına itiraz, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz, memurluktan çıkarma cezasına karşı iptal davası, disiplin cezasının iptali, savunma dilekçesi örneği, disiplin cezasına iptal davası açılması konularında müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.