ÇEKİN ÖDENMESİ VE ÇEKTE İBRAZ

ÇEKİN ÖDENMESİ VE ÇEKTE İBRAZ

ÇEKİN YAZILMASI VE ÇEKTE İBRAZ

Çek yaprağı, ödeme günü ve ödeme yerinde muhatap bankaya ibraz edilerek ödeme aşaması başlatılır. Çekte ödeme yeri yazmıyorsa muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Muhatap bankanın herhangi bir ildeki herhangi bir şubesine yapılan ibraz da geçerlidir. Mersin Ticaret Avukatı, Mersin Şirket Avukatı, Mersin İcra Avukatı, Mersin Ticari Dava Avukatı olarak ödenmeyen çek tahsili, çek icra takibi gibi konularda müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Çekin bankaya ibraz edilmesi günlük hayatta çeki yazdırmak, çekin yazılması, çekin yazdırılması olarak kullanılmaktadır.

 

ÇEKİN İBRAZ EDİLMESİ - ÇEKİN YAZDIRILMASI

Çek nereye ibraz edilir? Çek nasıl yazdırılır? Çeki kim yazar? Çekin yazılması? Çek kural olarak muhatap bankaya veya şubesine ibraz edilir. Çek hesabında kısmi miktar olsa dahi banka bu miktarı ödemek zorundadır. Çekin karşılığının olması durumunda banka çek bedelini ödeyecek ve çek hamili de çeki bankaya ciro eder. Çekin bankaya ciro edilmesi makbuz hükmündedir. Çek muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edilebilecektir. Çek takas odasına ibraz edilebilir mi? Çekin takas odasına ibraz edilmesi ödeme için ibraz anlamına gelir. Yani çekin takas odasına ibrazı geçerli bir ibrazdır.

ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİ

Çekin bankaya ibraz edilme süresi ne kadardır sorusu Mersin Ticaret Avukatı, Mersin Şirket Avukatı olarak en sık karşılaştığımız sorulardandır. Çekte ibraz süresi niteliği itibari ile hak düşürücü süredir.

Düzenleme Yeri ve Ödeme Yeri Aynı Yerde İse

Çekin düzenlendiği yer ile çekin ödeme yeri aynı yerde ise, çekin bankaya ibraz günü 10 gündür. İbraz süresi hesaplanırken çekin düzenlenme tarihi esas alınır. Çekin düzenlenme tarihi olan ilk gün hesaba katılmaz.

Düzenleme Yeri ve Ödeme Yeri Farklı İse

Düzenleme yeri ve ödeme yeri farklı ise çekin bankaya ibraz süresi 1 aydır.

Düzenleme Yeri ve Ödeme Yeri Aynı Kıtada Yer Alan Farklı Ülkelerde İse

Farklı ülkelerde düzenlenen çekin düzenleme yeri ve ödeme yeri aynı kıta üzerinde ise ibraz süresi 1 aydır.

Düzenleme Yeri ve Ödeme Yeri Farklı Kıtada Yer Alan Farklı Ülkelerde İse

Bu durumda da çekin bankaya ibraz süresi 3 aydır.

Düzenleme ve Ödeme Yeri Akdeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Olan Çeklerde İbraz Süresi

Bu durumda olan çeklerde ibraz süresi 1 aydır.

ÇEKİN İBRAZ SÜRESİNİN KAÇIRILMASI

Çekin ibraz süresinin kaçırılmasının hükmünün ne olacağı çeki elinde bulunduran çek ibraz süresini kaçıran hamilin en çok merak ettiği sorulardandır. Çekin yazılma süresinin kaçırılması? Çekin yazdırılmasının unutulması? Çek ibraz edilmezse ne olur? Çekin ibraz edilememesi? Çekte ibraz süresinin kaçırılması sonucu çek, çek olma vasfını yitirir. İbraz süresi kaçırılan senet kambiyo vasfını yitirir. İbraz süresi kaçan çek yaprağına dayanarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapma hakkından mahrum olacaktır. İbraz süresi kaçırılan çek, ilamsız icra takibine konu olabilecektir. Mersin Ticaret Avukatı, Mersin Çek Senet Avukatı, Mersin Şirket Avukatı, Mersin İcra Avukatı olarak ödenmeyen çekin tahsili, çek icra takibi konusunda müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.