Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İtirazın iptali davası, icra takibine itiraz eden borçluya karşı açılan bir davadır. Hakkında ilamsız icra takibi başlatılan borçlu ödeme emri kendisine tebliğ edildikten sonra yedi gün içerisinde icra takibine itiraz edebilir. Yasal süre içinde icra takibine itiraz etmeyen borçlu hakkında icra takibi kesinleşir ve haciz aşamasına geçilir. İlamsız icra takibine yedi gün içerisinde itiraz edilir ise icra takibi kendiliğinden durur. İcra takibinin devam etmesini isteyen alacaklı ise elinde bulunan belgelerin niteliğine göre itirazın kaldırılması davası veya itirazın iptali davası açabilecektir. Başlattığım icra takibine itiraz edildi parayı nasıl tahsil ederim, icra takibine itiraz edildi itirazı nasıl kaldırırım, icra takibine itirazdan sonra ne yapılır, duran icra takibi nasıl devam eder, icra takibi durmuş nasıl devam ettiririm, borçlu taraf icra takibine itiraz etmiş ne yapmalıyım, itiraz edilen icra takibi yeniden açılır mı gibi sorular Mersin İcra Avukatı, Mersin Avukat olarak sıklıkla karşılaştığımız sorulardır. Bu yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR?

İtirazın iptali davası, ilamsız takibe borçlunun yedi gün içerisinde itiraz etmesi ile duran takibin devam etmesi için açılacak davadır. İtirazın iptali davası, alacaklının elinde İcra ve İflas Kanunun 68 ve 68-a maddelerinde belirtilen belgelerin olmaması durumlarında açılabilir. Alacaklının elinde ilgili kanun maddesinde sayılan belgelerin olması halinde itirazın kaldırılması davası açabilecektir. Bu belgelere sahip alacaklının itirazın iptali davası açma hakkı da vardır. İtirazın iptali davası hangi mahkemede açılır? İtirazın iptali davası genel mahkemelerde açılır. Yani itirazın iptali davasında görevli mahkeme icra mahkemesi değil genel mahkemelerdir. İtirazın iptali davalarında genel mahkemeler görevlidir ve genel mahkemenin verdiği hüküm maddi anlamda kesin hüküm niteliğindedir. İlamsız icra takibine itiraz edilmesi durumunda icra takibine devam edilmesi ve alacağın tahsil edilmesi için ya itirazı iptali davası açılmalı ya da itirazın kaldırılması davası açılmalıdır. Mersin İcra Avukatı, Mersin İcra İflas Avukatı olarak müvekkillerimize, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması davası, itirazın iptali dava dilekçesi, icra takibi avukatı konularında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI

İtirazın iptali davası kime açılır sorusu icra takibi durdurulan alacaklının en çok merak ettiği sorulardandır. İtirazın iptali davası, icra takibi duran alacaklı tarafından icra takibine itiraz eden borçluya karşı açılır. İtirazın iptali davasında davacı alacaklı, davalı da borçludur. Diğer bir deyişle itirazın iptali davası, icra takibine itiraz eden borçluya karşı açılacaktır. Hak kaybına uğramamak adına itirazın iptali davası açılması konusunda icra hukuku alanında uzman Mersin İcra Avukatı ile çalışmanızda fayda bulunmaktadır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA SÜRE

İtirazın iptali davasının açılması kanunen süreye tabidir. İcra takibine süresinde itiraz eden borçluya karşı itirazın iptali davası açılabilmesi için kanunen 1 yıllık süreye bağlanmıştır. İlamsız icra takibinin itiraz sonucu durduğuna ilişkin kararın alacaklıya tebliğinden itibaren alacaklı, borçluya karşı 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası açabilecektir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURMAK GEREKİR Mİ?

İtirazın iptali davası arabuluculuğa tabi mi sorusu sıklıkla sorulan sorulardandır. İtirazın iptali davası bazı şartlarda arabuluculuğa tabidir. Diğer bir deyişle itirazın iptali açmadan önce arabulucuya başvurmak bazı şartlarda zorunludur. Örneğin itirazın iptali davası ticari nitelikte bir alacak için açılacaksa davayı açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUCU

İtirazın iptali davası ile davanın reddine karar verilmesi durumunda mevcut bir alacağın olmadığı durumu ortaya çıkmış olur. Alacaklı aynı alacak için yeniden icra takibi başlatamaz. Alacaklı icra takibini kötü niyetli olarak başlatmış ise borçlu da cevap dilekçesinde tazminat talep etmiş ise davalı borçlu lehine alacak miktarının %20sinden aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilir.

Mahkeme alacağın var olduğuna kanaat getirirse itirazın iptali davasını kabul eder ve bu karar ile takibin devamına karar verilir. Talep halinde haksız ve kötüniyetli olarak icra takibine itiraz eden borçlu aleyhine alacak miktarının %20sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilir.

Mersin İcra Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.