Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

KİRA TESPİT DAVASI ve KİRANIN ARTIRILMASI

KİRA TESPİT DAVASI ve KİRANIN ARTIRILMASI

KİRA TESPİT DAVASI ve KİRANIN ARTIRILMASI

KİRA TESPİT DAVASI

Kira Bedelinin Tespiti Davası, kendi içerisinde ayrıntılar içeren teknik ayrıntıları fazla olan bir dava türüdür. Kira sözleşmesinin yazılı olması şart değildir. Kira sözleşmeleri sözlü olarak da düzenlenebilir. Kira tespit davası açılabilmesi için sözlü veya yazılı olarak düzenlenmiş bir kira sözleşmesi bulunması gerekmektedir.

Biz bu yazımızda En Az Beş Yıldır Devam Eden Kira Sözleşmelerinde Kira Tespit Davası Açılması konusunu ele alacağız.

KİRA TESPİT DAVASI 5 YILLIK SÜRE

Kira bedeli taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesine göre belirlenir. Kira sözleşmesinde taraflar artış konusunda bir anlaşma yapmışlarsa kira bedeli kiracı ile kiraya veren arasında yapılan anlaşmaya göre arttırılır.

Kira sözleşmesinin tarafları arasında kira artış miktarı için bir anlaşma yapılmamışsa taraflar 5 yıl dolmadan da kira tespit davası açabilir. Ancak beş yıl dolmadan açılacak kira tespit davalarında hakim emsal kira bedeli araştırması yapmadan kira bedelini bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla, kiralananın durumunu göz önüne alarak hakkaniyete göre belirler. Görüleceği üzere beş yıl dolmadan da kira tespit davası açılabilecektir. Ancak beş yıl dolmadan kira tespit davası açılabilmesi için taraflar arasında kira artış miktarı konusunda anlaşma yapılmamış olması gerekmektedir.

Kira yükseltilmesi davasında beş yıllık süre önemlidir. 5 yıl dolduktan sonra açılacak kira tespit davasında hakim kira bedelini tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete göre belirler. 5 yılını dolduran kira sözleşmelerinde kira arttırma davası, kira yükseltme davası açılarak kira bedeli emsal kira bedeline yükseltilir. Mersin Avukat Mersin Kira Avukatı olarak Mersin Kira Yükseltme Davası, Kira Tespit Davası, Kira Tespit davası ne kadar sürer, kira tespit davası kesinleşmesi gerekir mi gibi konularda müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kira Tespit Davası, Kira Arttırım Davası, Kira Yükseltme Davası yeni kira dönemi başlamadan 30 gün öce karşı tarafa bildirimde bulunulması halinde veya 30 gün önce davanın açılması halinde mahkemenin belirleyeceği kira bedeli yeni kira döneminden itibaren geçerli olacaktır.

KİRA TESPİT DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Kira tespit davası, hem kiracı hem de kiraya veren tarafından açılabilir. Kiracı, yüksek kira bedelinin düşürülmesi amacıyla kira tespit davası açabilir. Kiraya veren de kiranın yükseltilmesi için kira tespit davası açabilir.

KİRA TESPİT DAVASI NERELER İÇİN AÇILABİLİR?

Kira bedelinin tespiti davası, kiranın yükseltilmesi davası, kira artırma davası, yalnızca konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin kira sözleşmesinin bulunduğu durumlarda açılabilir. Kira tespit davasının açılabilmesi için kiralanan yerin konut veya iş yeri olması gerekmektedir.

KİRA TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Kira Artırım Dava Dilekçesi, Kira Yükseltme Dava Dilekçe Örneği, Kira Tespit Dava Dilekçesi oldukça önemlidir. Dilekçe hazırlanırken titizlikle hazırlanmalıdır. Kira Tespit davası için hukuki yardım alınmaz ise telafisi imkansız zararlar doğacaktır. İnternette yer alan kira tespit dava dilekçesi ile kira tespit davası açmak oldukça sakıncalıdır. Bu nedenle Mersin ilinde Mersin Kira Avukatı, Mersin Kira Hukuku Avukatı, Mersin Kira Tespit Davası Avukatı, Mersin Kira Attırma Dava Avukatı, Mersin Kira Yükseltme Avukatı olarak hizmet veren hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

KİRA TESPİT DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Kira Yükseltme Davası, Kira Tespit Davasında yetkili ve görevli mahkeme, davalının yerleşim yeri mahkemesi veya sözleşmenin ifa yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Kira Tespit Davası, Kira Yükseltme Davası, Kira Arttırma Davası, Kiracım çok düşük kira ödüyor ne yapabilirim, kira çok düşük kaldı ne yapabilirim, kira tespit davası geriye dönük açılabilir mi gibi konularda Hukuk Büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.