MERSİN’DE AVUKATLIK | MERSİN AVUKAT

MERSİN’DE AVUKATLIK | MERSİN AVUKAT

MERSİN BAROSU AVUKAT SAYISI NE KADAR?

Mersin Barosu avukat sayısı bakımından Türkiye’nin sekizinci büyük barosudur. Mersin Barosunda avukatlık sicil numaraları 4500lere yaklaşmış durumdadır. Mersin Barosunda şu an kayıtlı avukat sayısı 3500 civarındadır. Mersin Barosu bünyesinde Çocuk Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, Adli Yardım Merkezi, CMK Merkezi, İnsan Hakları Merkezi gibi merkezler bulunmaktadır.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi kadına yönelik şiddet mağduru kadınlara hukuki destek vermektedir. Kadın Hakları Merkezi, boşanma, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi konularda avukat görevlendirmektedir.

MERSİN’DE AVUKATLIK YAPMAK

Mersin Türkiye’nin sanayi ve ticaret anlamında en yoğun şehirlerinden bir tanesidir. Mersin Limanı Türkiye’nin en büyük konteyner limanıdır. Ayrıca Mersin ilinde Kara Taşımacılığı da oldukça gelişmiştir. Mersin Gümrüğü Türkiye’nin en büyük gümrüklerindendir. Mersin ilinde Serbest Bölgenin de bulunuyor olması üretim ve ticareti de artırmaktadır. Mersin ili aynı zamanda Türkiye’nin her yerinden göç almaktadır bu durum Mersin’i kozmopolit bir yapıya sokmaktadır. Bu nedenle hukuki anlamda Mersin dava çeşidi bakımından oldukça farklılıklar barındırmaktadır.

Mersin’in bir Ticaret Şehri olması sebebiyle Mersin’de Ticari Davalar oldukça fazladır. Ticari İşletmeler arasında alacak davaları, şirket kuruluşu, Ticaret Hukuku Danışmanlığı, Haksız Rekabet Davaları, Şirket Hukuki Danışmanlık, Menfi Tespit Davaları, Delil Tespiti Davaları, Taşıma Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar, Tüketici Danışmanlığı konuları bu uyuşmazlıkların başında gelmektedir.

Mersin’de Gümrük Sahasının bulunması nedeniyle Mersin’de Gümrük Davaları da sıklıkla görülmektedir. Gümrük Kaçakçılığı, Gümrük Vergi Davaları, Gümrük İdare Davaları, Gümrük Kaçakçılık Davaları Mersin’de sıklıkla karşılaştığımız davalardandır. Biz de Mersin Gümrük Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Mersin’de sıklıkla görülen davalardan bazıları da şöyledir; Aile Hukukuna İlişkin Davalar; Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davası, Nafaka Davası, Velayet Davası, Mal Paylaşımı Davası, Velayetin Değiştirilmesi Davası.

Mersin’de İş Hukukuna İlişkin Davalar; İşçi Alacağı Davası, Kıdem Tazminatı Davası, İş Mahkemesi Davası, İşçi Mahkemesi Davası, İşçi Tazminat Davası, İş Hukuku Davası.

Mersin’de Gayrimenkul Hukukuna ilişkin davalar; Tapu İptali ve Tescili Davası, İzaleyi Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davası, Arsa Davası, Tarla Davası, El Atmanın Önlenmesi Davası, Ecrimisil Davası, Kat Karşılığı İnşaat Davası.

Mersin’de İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Davalar; İcra Takipleri, Haciz,Satış İşlemleri, Menfi Tespit Davaları, Çek-Senet Takipleri.

Mersin ilinde bulunan hukuk büromuz Mersin Avukat olarak, Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Ticaret Avukatı, Mersin İşçi Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin İcra Avukatı, Mersin Tazminat Avukatı konularında müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermektedir.