Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

SENETTE ÖDEMEME PROTESTOSU NEDİR?

SENETTE ÖDEMEME PROTESTOSU NEDİR?

SENETTE ÖDEMEME PROTESTOSU NEDİR?

SENEDİN ÖDENMEMESİ

Senedi elinde bulunduran yetkili hamilin senetten doğan müracaat haklarını kullanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Borçluya, poliçenin, bononun ödenmesi için yapılan ibrazın sonuçsuz kalması üzerine, müracaat haklarının kullanılabilmesi için ödememe protestosu düzenlenmelidir. Senet ödenmezse ciro edenlere başvurulabilmesi için süresi içerisinde ödememe protestosu çekilmelidir. Ödememe protestosu süresinde düzenlenmezse müracaat hakkı kaybedilir. Ödenmeyen senedin tahsil edilebilmesi için ödememe protestosu son derece önemlidir. Ödememe protestosu çekilmediği takdirde senet alacaklısı cirantalara başvuru hakkını kaybeder. Hak kayıpları yaşamamak için İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku alanlarında uzman Mersin İcra Avukatı ile çalışmanızda fayda vardır. Hukuk Büromuz Mersin Ve Adana illeri başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrinde İcra Avukatı, Ticaret Avukatı, İcra Takibi Avukatı olarak hizmet vermektedir.

SENET ÖDEMEME PROTESTOSU ÇEKİLMEZSE NE OLUR?

Senedin ödenmemesi durumunda ödememe protestosu çekilmez ise senet alacaklısı müracaat borçlularına başvuru hakkını kaybeder. Ödenmeyen senetler için ödememe protestosu çekilmesi için Mersin İcra Avukatı olarak ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Senet protesto örneği, Ödenmemiş senet protesto örneği, ödenmemiş senet icra takibi, ödenmeyen senedin tahsil edilmesi konularında müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

PROTESTO SÜRESİ NE KADAR?

Ödememe protestosu ödeme gününü takip eden iki iş günü içerisinde çekilir. Ödememe protestosu senedin ödeme gününde çekilemez. Ödenmeyen senedin tahsil edilmesi konusunda Mersin Ticaret Avukatı, Mersin İcra Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz. Protesto, noterden çekilir. Protesto örneği, senet ihtarname örneği için Mersin Hukuk Büromuz ile iletişime geçiniz.

SENET ÖDENMEZSE NE YAPILIR?

Senedin ödenmemesi durumunda alacaklı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatabilir. Senet borçlusuna karşı başlatılan icra takibinin kesinleşmesi ile borçlunun maaşına, evine, arabasına, banka hesaplarına haciz koyulabilir. Ödenmeyen senetlerin tahsil edilmesi için icra takibi başlatılması gerekmektedir. Senet borcunu ödemeyene karşı başlatılan icra takibinin kesinleşmesi ile borçlunun mal varlığına haciz konulur. Senet borcunu ödemeyenin maaşına haciz koyulabilir. Ödenmeyen senetlerin tahsili, ödenmemiş senet icra takibi, senedin ödenmemesi, icra takibi başlatılması konusunda müvekkillerimize en iyi şekilde Mersin İcra Avukatı hizmeti vermekteyiz.