Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI VE DAVA DİLEKÇESİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI VE DAVA DİLEKÇESİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI VE DAVA DİLEKÇESİ

KAMULAŞTIRMA NEDİR?

Kamulaştırma, Anayasamızın 46. Maddesinde düzenlenmiştir. Anayasamıza göre kamulaştırma yetkisi devlet ve kamu tüzel kişilerindedir. Devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamulaştırma yetkisi sınırsız değildir. Kamulaştırma yetkisi bulunan tüzel kişiler, kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma bedelini peşin ödemek kaydı ile kamulaştırma yetkilerini kullanabilmektedirler. Kamulaştırma, özel mülkiyette bulunan bir malın mülkiyetinin devlet veya kamu tüzel kişisine geçirilmesidir.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR?

Uygulamada genellikle idarenin bedeli peşin ve tamamen ödemeden mülkiyet hakkını ihlal ettiği görülmektedir. Diğer bir deyişle idare kamulaştırma kararı almadan taşınmazlara el atmaktadır. Bu duruma kamulaştırmasız el atma denilmektedir.

İdare bazı durumlarda fiili olarak taşınmaza el koymaktadır. Bu durum fiili el atma olarak nitelendirilir. Bu durum hukuken fiili el atma veya haksız fiil olarak nitelendirilir. Fiili El Atma nedeniyle yapılacak yargılamalar adli yargının görev alanına girmektedir.

Hukuki El Atma ise idare tarafından yapılan imar planı neticesinde taşınmazın belediye hizmet alanı (BHA) ve sair şekilde işaretlenmesine rağmen belediyenin kamulaştırma bedelini ödememesi gibi nedenlerle ortaya çıkar. Hukuki El Atma nedeniyle açılacak davalar idari yargının görev alanına girmektedir. BHA Ne Demek? İmar planında yer alan BHA ifadesi Belediye Hizmet Alanı demektir.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Gayrimenkulüne idare tarafından el konulan arsa sahibi, kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmesi talebi ile dava açabilir. Arsa maliki, Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi uyarınca dava açabilir. Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Kamulaştırma Avukatı, Mersin Tapu Avukatı olarak müvekkillerimize, Kamulaştırma Davaları, Kamulaştırma Davası Ne Kadar Sürer, Kamulaştırma Dava Ücreti, Kamulaştırma Davası Avukatları konularında hizmet vermekteyiz.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVA DİLEKÇESİ

Aşağıda yer alan kamulaştırma dava dilekçe örneği yalnızca örnek olması amaçlıdır. Hak kaybı yaşamamak için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınız.

MERSİN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI        :

VEKİLİ          : Av. Osman Mete YILDIZ - Mersin

DAVALI        :

KONU            : Müvekkilin arsa payına tekabül eden kamulaştırmasız el koyma karşılığı olarak fazlaya ilişkin hak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000,00 TL’nin işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, Mersin İli A ilçesi 123 pafta, 123 parselde kayıtlı 1234 m2 arsa vasıflı taşınmazın ¼ hissesini 01.01.2010 yılında satın almıştır. Müvekkil hissesini satacağı sırada davalı belediye tarafından ilgili taşınmazın kısıtlandığı ve belediye tarafından el konulduğunu öğrenmiştir. Bu haliyle müvekkilin mülkiyet hakkı kısıtlanmakta, maliki bulunduğu taşınmazını satamamaktadır.

Müvekkil 01.01.2020 tarihli dilekçe ile davalı belediyeye yazılı olarak başvuru yapmış, taşınmazı üzerindeki (BHA) şerhinin kaldırılmasını aksi halde taşınmazın kamulaştırılarak tarafına bedelinin ödenmesini talep etmiş, davalı idare tarafından bu talebi reddedilmiştir.

Müvekkil, taşınmaz üzerindeki kısıtlama nedeniyle mağdur olmuştır.

HUKUKİ NEDENLER        :İYUK, İK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER          :Tapu, imar planı, tanık beyanı, bilirkişi, yemin, isticvap ve her türlü yasal mevzuat hükümleri

TALEP ve SONUÇ            :Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle; Müvekkilin arsa payına tekabül eden kamulaştırmasız el koyma karşılığı olarak fazlaya ilişkin hak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000,00 TL’nin işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsilini, yargılama gideri vekâlet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasını saygı ile vekâleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Osman Mete YILDIZ

MERSİN KAMULAŞTIRMA AVUKATI

Mersin Kamulaştırma Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu avukatı olarak müvekkillerimize, Mersin Kamulaştırma Davası, Mersin Kamulaştırma Davası Ücretleri, Mersin Kamulaştırma Avukatları, Kamulaştırma Dava Dilekçesi, Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi, Mersin Kamulaştırmasız El Atma Avukatı, Kamulaştırmasız El Atma Davası Ne Kadar Sürer, Kamulaştırmasız El Atma Dava Cevap Dilekçesi, Kamulaştırmasız El Atma İdare Başvuru Dilekçesi, Kamulaştırmasız El Atma Dava Açma Süresi konularında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.