İSİM DEĞİŞTİRME DAVA DİLEKÇESİ

İSİM DEĞİŞTİRME DAVA DİLEKÇESİ

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

Kişinin ismini değiştirmesi, soyadının değiştirmesi haklı sebeplerin bulunmasına bağlıdır. Bu yazımızda ad soyad değiştirme davası konusunda açıklamalar yapacağız.

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İsim soyisim değiştirme davası ile isim değiştirmek, isim ekletmek, isim çıkarmak, soyad değiştirmek mümkündür. Ad soyad değiştirme davaları ancak haklı sebeplere dayanarak açılabilir. İsim ve soy isim değiştirme davası, isim ekletme davası, isim çıkarma davası, soyad değiştirme davası için haklı sebeplerin ne olduğu konusunu bu yazımızda açıklayacağız.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI İÇİN HAKLI SEBEPLER

İsim Değiştirme Davası İçin Haklı Sebepler Nelerdir? İsim değiştirmek için haklı nedenlerin ne olduğu ismini değiştirmek isteyen isim değiştirme davası açmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardandır. Kanunda hangi hallerin isim değiştirme davası için haklı neden teşkil ettiği düzenlenmemiştir. Yargıtay kararlarına göre isim değiştirme davası için haklı nedenler arasında, ismin komik olması, adın gülünç olması, ismin kötü bir olayla anılması, nüfusta kayıtlı ismin kullanılmaması, ismin söylenmesinin zor olması gösterilebilir.

İSİM DEĞİŞTİRME VEYA SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI NERDE AÇILIR

İsim ve Soyisim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır? Ad ve soyad değiştirme davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. İsim ve Soyisim Değiştirme Davası Neredeki Mahkemede Açılır? İsim ve Soyisim Değiştirme Davası davacının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

AD VE SOYAD DEĞİŞTİRME DAVASI NE KADAR SÜRER?

İsim ve Soyisim Değiştirme Davasının ne kadar süreceği, en kısa sürede isim değiştirme yolu ismini değiştirmek isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. İsim değiştirme davası tarafımızca yürütüldüğü takdirde 2 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırılmaktadır.

İSİM EKLETME DAVASI NE KADAR SÜRER?

İsim ekletme davası, isim çıkartma davası da isim değişikliği davası gibi Mersin İsim Değiştirme Davası Avukatı olarak tarafımızca takip edildiği takdirde 2 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırılmaktadır.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA ŞAHİT GEREKLİ Mİ?

İsim ve soyad değiştirme davasının kazanılması için şahit gerekmektedir. İsim ve soyad değiştirme davasında kaç şahit gerekir? İsim ve soyad değiştirme davasının kazanılması için en az iki tane şahit gerekmektedir. İsim ve soyad değiştirme davasında anne, baba, kardeş, eş, arkadaş şahit olabilir.

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi, İsim Ekletme Dava Dilekçesi, İsim Sildirme Dava Dilekçesi, Soyad Değiştirme Dava Dilekçesi, Ad Soyad Değişikliği Dava Dilekçesi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İSİM SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MERSİN ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI       : ...

VEKİLİ         : Av. Osman Mete YILDIZ                                                                           

DAVALI       : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

KONU          : Müvekkilin nüfus kaydında yer alan isminin ‘’ … ‘’ olarak değiştirilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. 321 TC kimlik numaralı gg/aa/yyyy doğum tarihli müvekkilin adı her ne kadar nüfus kayıtlarında “ xy ” olarak yazılmışsa da müvekkil xy ismini hiç kullanmamakta, tüm çevresi tarafından “ xy ” olarak bilinmektedir. Öyle ki müvekkilin sosyal medya hesaplarında dahi adı “ xy “ olarak yer almaktadır.

2. Müvekkilin diğer adının xy olduğunu birçok arkadaşı dahi bilmemektedir. Bu husus mahkemenizde dinleteceğimiz tanıklarla ispatlanacaktır.

3. Müvekkil hayatının hiçbir döneminde kullanmadığı ve telaffuzu zor olan nüfus kayıtlarında ‘’ xy ‘’ olarak yazılı isminin ‘’ xy ‘’ olarak değiştirilmesini istemektedir. Müvekkil sosyal hayatında eğitim hayatında ve çalışma hayatında her zaman ‘’ xy ‘’ ismi ile bilinmektedir.

4. Bu kapsamda 123 TC kimlik numaralı xy ve 012 TC kimlik numaralı xy’e tensiple beraber davetiye çıkarılarak ilk duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER   :Nüfus Kanunu, TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                    :Nüfus Kayıtları, Tanık ve her türlü yasal delil.

TALEP ve SONUÇ       :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Davamızın kabulü ile müvekkilin nüfus kaydında “ xy ” olarak yer alan adının “ xy ” olarak değiştirilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim.

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Osman Mete YILDIZ