İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR ?

İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR ?

 

İCRA TAKİBİ NEDİR ?

İcra Takibi, bir alacağın tahsil edilebilmesi için icra müdürlüklerinde işlem başlatarak ve bu işlemleri resmi bir şekilde devam ettirerek alacağı tahsil etmeye çalışmaktır. Kısacası alacağına kavuşamayan borçlunun alacağına kavuşması için devlet gücünü kullanmasıdır. İlamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senedine (bono, poliçe, çek) dayalı icra takibi işlemleri başta olmak üzere icra hukuku işlemlerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

 

İcra Hukukumuzda 3 takip türü vardır;

 1. İlamlı İcra Takibi (Mahkeme kararına dayanılarak açılan takip)
 2. Kambiyo senedine dayanan icra takibi (poliçe, çek, senet)
 3. İlamsız icra

İcra Takibi başlatılabilmesi için öncelikle takip türünü belirlemeniz gerekmektedir.

İCRA TAKİBİ NASIL BAŞLATILIR ?

İcra Takibi başlatmak isteyen alacaklı, kural olarak borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesine başvurarak icra takibini başlatabilir. Yapılacak olan icra takibinin niteliğine göre belgelerin hazırlanması ve gerekirse mahkeme kararının alınmasıyla birlikte icra takibinde bir basamak geçilmiş olacaktır. Bu işlemin sonrasında yatırılması gereken harç, alacaklı tarafından yatırılır ve ilgili İcra Müdürlüğü’ne gidilerek icra takibi başlatmak mümkün hale gelir. Bu süreçleri alacaklının kendisi gerçekleştirebileceği gibi bir icra avukatının kendisini temsil etmesiyle de gerçekleştirilmesi mümkündür.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ETME SÜRESİ

İcra takibi başlatmak isteyen kimsenin bilmesi gereken konulardan birisi de bu takibe itirazın mümkün olduğudur. İcra takibine nasıl itiraz edilir? İlamsız icra takibine itiraz etmek isteyen borçlu bunu yazılı olarak yapabileceği gibi sözlü olarak da gerçekleştirebilir. İtirazın sözlü olarak yapılması halinde bu durum tutanağa geçirilecektir. İlamsız icra takibinde itiraz 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Belirtilen 7 günlük süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren başlayacaktır. Borçlu, icra takibine itiraz ettiği zaman bu takip durmuş olacaktır.

MERSİN İCRA AVUKATI

İcra ve İflas Hukuku ayrıntıların ve sürelerin kritik öneme sahip olduğu bir alandır. Bu nedenle İcra ve İflas Hukuku’nda uzman avukat tarafından icra takibinin yapılması, daha hızlı ve hatasız bir şekilde sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır.

Mersin İcra Avukatı olarak müvekkillerimize;

 • Çek-senet tahsili amacıyla icra takibi,

 • Kira alacaklarının tahsili amacıyla icra takibi,

 • İşyeri, apartman, site aidatlarının tahsili amacıyla icra takibi,

 • Mahkeme kararlarının tahsili amacıyla icra takibi,

 • Sözleşmelerin ifası amacıyla icra takibi,

 • Alacakların tahsili amacıyla icra takibi,

 • İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması,

 • Alacak tahsilini gerçekleştirmek amacıyla borçlu hakkında iflas davası açılması ve takibi,

 • Alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi,

 • Nafaka tahsili amacıyla icra takibi,

Konularında en iyi şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

MERSİN İCRA AVUKATI ÜCRETİ

Mersin Çek Senet Avukatı Mersin İcra Avukatı vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesindeki İcra ve İflas Dairelerinde yapılacak işler ile ilgili kısımdaki miktarın altına düşmemek kaydıyla müvekkil ile avukat arasında serbestçe belirlenir.