ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

AVUKATSIZ ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇILMASI HAK KAYBI YARATIR

Kanunumuza göre avukat ile temsil kural olarak zorunlu olmasa bile kişiler davalarını avukatlar ile takip ederlerse hak kaybı yaşamayacaklardır. İnsanlar anlaşmalı boşanmanın kolay olduğunu, avukatsız anlaşmalı boşanma olabileceğini, avukata verilen paranın boşa giden para olduğunu düşünmektedir. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Anlaşmalı boşanma protokolüne yazılmayan veya yanlış yazılan bir konu yüzünden çok büyük hak kayıpları yaşanabilmektedir. İnternetten bulunan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği, anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile dava açılması kişileri telafisi imkansız zararlara sokacaktır. Avukatsız anlaşmalı boşanma hak kaybı yaşamanıza sebebiyet verir. Bu nedenle anlaşmalı boşanmak için Boşanma Avukatı ile çalışmakta fayda vardır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davası açılması ve boşanma protokolü hazırlanması süreci bir avukat tarafından yürütülmelidir. Bu dilekçeler ve protokoller arzuhalcilere yazdırılmamalıdır. Aksi durum hak kaybı yaşanmasına sebebiyet verir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA AVUKAT

Boşanma davaları oldukça teknik davalardır. Yanlış ve eksik hazırlanan dilekçeler, protokoller telafisi imkansız zararlar doğuracaktır. Boşanma davası açılması, Anlaşmalı boşanma davası açmak, boşanma dava protokolü hazırlanması konuları için alanında uzman Mersin Boşanma Avukatı ile çalışmanızda fayda vardır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI        :

DAVALI        :

KONU            : Ekte sunulu protokol uyarınca anlaşmalı olarak boşanmamız hakkında.

AÇIKLAMALAR

(Bu bölümü kendiniz evlilik ile ilgili bilgilerinizi ve açıklamalarınızı yazarak dolduracaksınız.)

HUKUKİ NEDENLER        :TMK, HMK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          :Nüfus kayıt örnekleri, anlaşmalı boşanma protokolü ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah olunan ve Mahkeme esnasında ortaya çıkacak olan sair sebeplere binaen; ekte sunulu protokol doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini saygı ile arz ederim.

Davacı Ad Soyad İmza

MERSİN BOŞANMA AVUKATI

Mersin ilinde yer alan hukuk büromuz müvekkillerine, Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Anlaşmalı Boşanma Avukatı, Mersin Nafaka Avukatı, Mersin Aile Avukatı, Mersin Çekişmeli Boşanma Avukatı, Boşanma Dava Dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği, Boşanma Dava Dilekçe Örneği, Mal Paylaşım Davası Avukatı, Mal Rejimi Avukatı konularında en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermektedir.