KİRACININ TAHLİYESİ | KİRACININ EVDEN ÇIKARILMASI

KİRACININ TAHLİYESİ | KİRACININ EVDEN ÇIKARILMASI

YENİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Borçlar Kanunumuza Geçici Madde eklenmiştir. Bu maddeye göre konut kiraları bakımından 11.06.2022 tarihi ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde kira bedeline en fazla bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşi oranında zam yapılabilecektir. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenecek kira sözleşmelerine en fazla yüzde 25 zam yapılabilecektir. Kira artış oranı %25 ile sınırlandırılmıştır. Türk Borçlar Kanununa eklenen geçici madde ile kira bedeline yapılacak zammın azami sınırı belirlenmiştir. Kira en fazla ne kadar artırılır? Kira %25’ten fazla artırılır mı? Ev sahibi kirayı ne kadar artırır? Soruları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soruların başında gelmektedir.

KİRACININ EVDEN TAHLİYESİ

Kiracı tahliye davası, kiraya verenin konutunu, iş yerini kiraya verdiği kiracısına karşı evden, iş yerinden çıkarmak için açtığı bir dava türüdür. Tahliye Davası, kiraya veren lehine sonuçlandığı takdirde kiracı kiralanan taşınmazı tahliye etmek durumunda kalır. Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır? Kiracının evden çıkarılması, tadilat nedeniyle tahliye davası, iki ihtar nedeniyle tahliye soruları son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan sorulardandır.

KİRA SÖZLEŞMESİ BİTMESİ NEDENİYLE TAHLİYE

Uygulamada konut kira sözleşmeleri genellikle 1 yıllık yapılmaktadır. Ancak kanunumuza göre kiracı, kira sözleşmesi bitim tarihinden en az 15 gün önce kira sözleşmesini sona erdirme iradesini kiraya verene iletmez ise kira sözleşmesi aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılır. Kanunumuza göre kiraya verenin kira sözleşmesi bittiğinden bahisle kiracıyı evden çıkarma hakkı bulunmamaktadır. Kısaca, kira sözleşmesi bittiği için kiraya veren kiracısını evden çıkaramaz. Günlük hayatta ev sahipleri kira sözleşmesi bittiği için kiracılarını evden çıkarabileceklerini düşünmektedir. Ancak belirttiğimiz gibi kira sözleşmesinin bitmesi kiraya verene tahliye hakkı vermez.

Ev sahibi kiracısını sözleşme süresi bittiği için evden çıkarmak istiyorsa kira sözleşmesinin ilk sona ermesinden itibaren 10 kere yenilenerek devam etmiş olması gerekmektedir. 10. Yenilenme yılını takip eden kira döneminin bitimine en az 3 ay kala ev sahibi ihtarname çekerek kiracısını tahliye edebilecektir.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NEDİR?

Ev sahibinin kirada bulunan evi, işyeri için kendisinin, eşinin altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu bir başkasının ihtiyacı nedeniyle tahliyesini isteme hakkı bulunmaktadır. Kiracı haklı sebepler ileri sürerek kendisinin veya kanunda yazılı kişilerin ihtiyacını ileri sürerek ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması için alanında uzman Kira Avukatı, Mersin Tahliye Avukatından yardım almakta fayda vardır. Kiraya veren açtığı ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını kazandığı takdirde dava konusu taşınmazı 3 yıl bir başkasına kiraya veremeyecektir. Kiraya veren tarafından 3 yıl dolmadan bir başkasına kiraya verilmesi durumunda ihtiyaç sebebiyle tahliye edilen kiracı, kendisini tahliye eden ev sahibine tazminat davası açabilecektir.

KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACININ EVDEN ÇIKARILMASI

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası açılabilmesi için kiracının kira bedelini ödememiş olmasının yanında kiraya verenin kiracıya aynı kira dönemi içerisinde kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle iki haklı ihtar çekmiş olması gerekmektedir. Kirasını ödemeyen kiracının tahliye edilmesi için açılacak tahliye davasında hak kaybı yaşamamak için alanında uzman Mersin Avukat, Mersin Kira Avukatı, Mersin Tahliye Avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

MERSİN AVUKAT

Mersin ilinde bulunan hukuk büromuz; Tahliye taahhüdü icra takibi, Kiracının evden çıkarılması, Kiracının tahliyesi, Kiracının artış yapmaması nedeniyle tahliye davası, kiracının kirayı ödememesi nedeniyle tahliye, kiracının aidatı ödememesi tahliye, kiracının gürültü yapması nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası konularında Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tahliye Avukatı, Mersin Kira Hukuku Avukatı olarak hizmet vermektedir.