MAAŞ HACİZ YAZISINA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

MAAŞ HACİZ YAZISINA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Maaş haciz müzekkeresine nasıl cevap verilir sorusu bünyesinde işçi çalıştıran şirketlerin, firmaların, şahısların merak ettiği sorulardandır. İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen maaş haciz yazısına cevap vermek zorunludur. İşçi işten çıkmış olsa dahi işveren firma, işveren şirket icra dairesi tarafından gönderilen maaş haciz müzekkeresine cevap vermek zorundadır. Mersin Avukat, Mersin İcra Avukatı olarak bu yazımızda Maaş Haczine Cevap Dilekçesi yazılması konusunu açıklayacağız.

MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERME SÜRESİ

İcra dairesi tarafından gönderilen maaş haciz müzekkeresine işçi işten ayrılmış olsa dahi cevap verilmelidir. İşveren tarafından maaş haciz müzekkeresine cevap verilmesi süresi maaş haciz müzekkeresinin tebliğinden itibaren 7 gündür.

MAAŞ HACİZ YAZISINA CEVAP VERİLMEMESİ

Maaş haciz yazısına cevap verilmezse, cevap vermeyen işverenin icra dosyası kapsamında sorumluluğu doğabilecektir. Bu nedenle maaş haciz müzekkeresine süresi içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir.

Borçlarından dolayı hakkında icra takibi başlatılan işçinin çalıştığı iş yerine gönderilen maaş haciz müzekkeresine işveren tarafından cevap verilirken üç durum söz konusu olabilir. Birinci durumda maaşına haciz konulacak işçinin tek borcu ilgili icra dosyasındandır. İkinci durum işçinin maaşında başka hacizler vardır. Üçüncü durum ise işçi işten ayrılmıştır.

MAAŞ HACİZ YAZISI YAZILAN İŞÇİ İŞTEN AYRILDIYSA NE YAPILMALIDIR?

İcra müdürlüğü tarafından gönderilen maaş haciz yazısına işçi işten ayrıldıysa ne cevap verilecektir sorusu işverenlerce merak edilmektedir. İşçi işten ayrıldıysa maaş haciz müzekkresine cevap verilmesi yine de gereklidir. 7 günlük süre içerisinde verilecek cevapta işçinin işten ayrıldığının, bu nedenle işçinin herhangi bir hak ve alacağının kalmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

MAAŞ HACZİNE CEVAP DİLEKÇESİ

MERSİN 123. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :2021/1111111

BEYANDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ : (İşverenin Adı-Soyadı veya Ticaret Unvanı)

VEKİLİ : Av. Osman Mete YILDIZ

ALACAKLI :

BORÇLU :

BORÇ MİKTARI :

KONU :Maaş Haciz Müzekkeresine Cevaplarımızdan İbarettir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında aleyhinde icra takibi başlatılan dosyanız borçlusu ........'nın maaşının ve ücretinin 1/4'üne haciz konulması için şirketimize yazılan müzekkere tarafımıza tebliğ edilmiştir. Borçlu çalışan şirketimizden 4.500 TL maaş almaktadır. Tarafımıza tebliğ edilen maaş haciz müzekkeresi gereğince çalışanımızın maaşının 1/4'ü bir sonraki ay alacağı maaştan itibaren numarası yazılı icra dosyasında ödenmek üzere İcra Dairenizin hesabına aktarılacaktır. Gereğinin yapılmasını talep ederim.

 

Mersin ili başta olmak üzere Türkiye'nin her şehrinde Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti veren hukuk büromuz, Mersin Avukat, Mersin İcra Avukatı, Mersin İşçi Avukatı, Mersin Şirket Avukatı, Mersin Ticaret Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı olarak müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermektedir.