Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

İHALENİN FESHİ DAVASI

İHALENİN FESHİ DAVASI

İHALENİN FESHİ DAVASI

İCRADA İHALENİN FESHİ DAVASI NASIL AÇILIR

İhalenin feshi, yapılan ihalenin usul ve yasaya aykırı olmasından bahisle ilgililerin şikayet yoku ile icra mahkemesine başvurmaları üzerine ihalenin feshini sağlayan bir yoldur. İhalenin feshi nasıl yapılır sorusunun yanıtı ise ihalenin feshi şikayet yolu ile icra mahkemesinden istenir. İhalenin feshi için genel mahkemede dava açılamaz. Mersin Avukat olarak müvekkillerimize Mersin İcra Avukatı, Mersin İhale Avukatı, Mersin İhalenin Feshi Davası konularında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İHALENİN FESHİ NEDENLERİ NELERDİR

Hukuka ve ahlaka aykırı yollara başvurulması ihalenin feshi nedenidir. İhalenin feshi davasında hakim davacının talebiyle bağlıdır. Şikayet dilekçesinde yer almayan bir husus kamu düzenine ilişkin olmadıkça hakim tarafından göz önünde bulundurulamaz.

Taşınmaz ihale yolu ile satışa çıkmadan önce bir takım hazırlık aşamaları vardır. Bu hazırlık aşamalarında usulsüzlük yapılması ihalenin feshi nedenidir. İhale sırasında yapılan usulsüzlükler de ihalenin feshi sonucunu doğurur. İhaleye fesat karıştırılması da ihalenin feshi nedenidir. İhaleye fesat karıştırıldığını iddia eden taraf ispat etmelidir. Alıcının ihaleye çıkan malın niteliğinde esaslı hataya düşmüş olması da ihalenin feshi nedenidir.

İHALENİN FESHİ HANGİ MAHKEMEDEN İSTENİR

İhalenin feshi icra mahkemesinden istenir. İhalenin feshi istemi bir dava değil, şikayettir.

İHALENİN FESHİ SÜRESİ NE KADARDIR

İhalenin feshi istemi süresi 7 gündür. 7 günlük süre ihale tarihinden başlar. Bazı durumlarda süre öğrenmekle başlar. Ancak herhalde ihale tarihinden bir yıl geçmekle ihalenin feshini isteme hakkı ortadan kalkar.

İHALENİN FESHİNİ KİMLER İSTEYEBİLİR

İhalenin feshi isteyebilecek kişiler; Satış isteyen alacaklı, borçlu, Tapu sicilindeki ilgililer, İhaleye katılıp pey sürenlerdir. Borçlunun eşi de ihalenin feshini isteyebilecektir.

İHALE FESHEDİLİRSE YATIRILAN PARA NE OLUR

İhalenin feshi davası kazanılırsa yani ihale feshedilirse yatırılan ihale bedeli nemaları ile beraber hak sahiplerine ödenir.

“İcradan taşınmazım satıldı ne yapabilirim” , “icradan evim satıldı” , “icradan arabam satıldı” geri nasıl alırım soruları ile Mersin İcra Avukatı, Mersin İhale Avukatı olarak sıklıkla karşılaşmaktayız. İhalenin feshi davası nerede açılır, ihalenin feshi dilekçe örneği, ihalenin feshi avukatı, ihaleden evim satıldı geri nasıl alırım, ihaleden ev almak konularında müvekkillerimize Mersin İcra Avukatı, Mersin Çek Senet Avukatı, Mersin Alacak Davası Avukatı, Mersin İhale Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

İHALENİN FESHİ DAVA DİLEKÇESİ

İhalenin feshi dava dilekçesi örneği, ihalenin feshi dava cevap dilekçesi örneği için Mersin İcra İflas Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.