KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (KYOK) NEDİR?

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (KYOK) NEDİR?

Ceza Davalarında soruşturma aşaması suç işlendiğinin kolluğa veya savcılığa ihbarı ile başlar. Şikayete tabi olmayan suçlarda suçun işlendiğinin öğrenilmesinden sonra, takibi şikayete bağlı suçlarda kolluğa veya savcılığa şikayet dilekçesinin verilmesi ile soruşturma aşaması başlar. Savcılık makamı ve kolluk tarafından deliller toplanarak soruşturma aşaması yürütülür. Şüphelinin ifadesi soruşturma aşamasında alınır. Mersin Ceza Avukatı, Mersin Ağır Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize Savcılık Şikayet Dilekçe Örneği, Karakola Şikayet Dilekçesi, Mersin Ceza Davası Avukatı, KYOK kararına itiraz dilekçesi, Takipsizlik kararına itiraz dilekçe örneği, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar dilekçe örneği konusunda en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

TAKİPSİZLİK KARARI NEDİR?

Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma neticesinde ceza davası açmak için yeterli şüpheye ulaşılamaması veya suçun kovuşturma olanağı bulunmaması halinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar diğer bir deyişle Takipsizlik Kararı verilir. Görüldüğü üzere Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı diğer bir deyişle Takipsizlik Kararını vermeye yetkili kişi Cumhuriyet Savcısıdır.

TAKİPSİZLİK KARARI NEDEN VERİLİR?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Neden Verilir, sorusu oldukça merak edilen sorulardandır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172/1. Maddesinde hangi hallerde KYOK kararı, takipsizlik kararı verileceği düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi,
  • Kovuşturma olanağının bulunmaması.

Durumlarının gerçekleşmesi halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı diğer bir deyişle Takipsizlik Kararı verilmelidir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar diğer bir deyişle Takipsizlik Kararı yeterli şüpheye ulaşılamadığından şüpheli hakkında iddianame düzenlenmeyeceği, ceza davası açılmayacağı anlamındadır.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARINA (KYOK) İTİRAZ

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edilebilir. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı itiraz süresi 15 (onbeş) gündür. Takipsizlik kararına itiraz Sulh Ceza Hâkimliğine yapılır.

Mersin Ceza Avukatı, Mersin Ağır Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize Savcılık Şikayet Dilekçe Örneği, KYOK ne demek, Karakola Şikayet Dilekçesi, Mersin Ceza Davası Avukatı, KYOK kararına itiraz dilekçesi, Takipsizlik kararına itiraz dilekçe örneği, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar dilekçe örneği, Ceza Savunma Dilekçe Örneği, Ceza davasında savunma nasıl hazırlanır, ceza mahkemesinde savunma konusunda en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.