Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

MERSİN İCRA AVUKATI

MERSİN İCRA AVUKATI

MERSİN İCRA AVUKATI

Mersin icra avukatı denildiğinde akla Mersin'de faaliyet gösteren ve icra alanında çalışan Mersin hukuk büroları gelir. 

İcra Takibi, bir alacağın tahsil edilebilmesi için icra müdürlüklerinde işlem başlatarak ve bu işlemleri resmi bir şekilde devam ettirerek alacağı tahsil etmeye çalışmaktır. Kısacası alacağına kavuşamayan borçlunun alacağına kavuşması için devlet gücünü kullanmasıdır. İlamsız icra takibiilamlı icra takibikambiyo senedine (bono, poliçe, çek) dayalı icra takibi işlemleri başta olmak üzere icra hukuku işlemlerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

Türkiye’de yerleşik her türlü kurum ya da kişi nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerinin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

MERSİN İCRA AVUKATI ÜCRETİ

Mersin Çek Senet Avukatı Mersin İcra Avukatı vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesindeki İcra ve İflas Dairelerinde yapılacak işler ile ilgili kısımdaki miktarın altına düşmemek kaydıyla müvekkil ile avukat arasında serbestçe belirlenir.