BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT TALEBİ

BOŞANMADA TAZMİNAT

Boşanma davasında tazminat, Türk medeni Kanununun 174.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili Kanun hükmü şu şekildedir;

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

İlgili kanun hükmüne göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten uygun bir miktarda maddî tazminat isteyebilmektedir.

1.BOŞANMA DAVASINDA MADDİ TAZMİNAT

Eşler, maddi tazminatı, boşanma davası sırasında talep edebileceği gibi boşanma davasının sonucunda da ayrı bir dava açarak talep edebilir. Ancak boşanma davası sonuçlandıktan sonra açılacak tazminat davasında nisbi harç ödenmelidir.

Maddi tazminat talep edilebilmesinin şartları şunlardır;

-Boşanma Kararı Verilmiş Olmalıdır.

Eğer tazminat boşanma davası ile beraber talep edilmişse, mahkeme boşanma kararı ile beraber tazminat talebi hakkında da bir karar verir.

-Maddi Tazminat Talep Edilmiş Olmalıdır.

Medeni usul hukukundaki taleple bağlılık ilkesi uyarınca boşanma davasında hâkimin maddi tazminata hükmedebilmesi için davacının tazminat talebinde bulunması şarttır.

-Davalı Eş Boşanmada Kusurlu Olmalıdır.

Boşanma Davasında kusurlu eş lehine maddi tazminata hükmedilemez.

-Tazminat Talep Eden Eş, Kusursuz Veya Daha Az Kusurlu Olmalıdır.

Kanun maddesinde tazminat talep eden eşin açıkça kusursuz veya daha az kusurlu olunması şartı öngörüldüğünden, boşanma davasında tarafların eşit kusurunun olduğu tespit edilmesi halinde eşit kusurlu eş lehine maddi tazminata hükmedilmemektedir.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT NASIL BELİRLENİR?

Boşanmak isteyenlerin en çok merak ettiği soruların başında boşanma davasında ne kadar nafaka alırım? Boşanma davasında ne kadar tazminat verilir? Soruları gelmektedir.

Boşanma Davasında Tazminatın belirlenmesindeki en önemli unsur tarafların kusur oranlarıdır. Boşanma sebebinde kusursuz olan ya da diğer eşe göre daha az kusurlu olan taraf tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanma davasında tazminat belirlenirken tarafların ekonomik durumu da göz ününde bulundurulmaktadır. Eşlerin ödeme gücüne göre tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.

Tazminat miktarı belirlenirken eşlerin evli kaldığı süre de mahkemece göz önünde bulundurulur.

2.BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma davasında manevi tazminat şartları, maddi tazminat şartlarından biraz daha farklıdır.

Maddi Tazminat Şartlarından farklı olarak, Manevi tazminat talep edilebilmesinin şartları şunlardır;

-Kişilik Hakkı İhlalinin Varlığı Gerekmektedir.

Boşanma davasında manevi tazminata hükmedilmesi için maddi tazminat şartlarından farklı olarak talep eden eşin kişilik hakları ihlal edilmiş olmalıdır.

 

MERSİN BOŞANMA AVUKATI

Boşanmaya karar vermiş eşlerin hızlı olarak boşanmaları ve boşanmanın maddi manevi sonuçlarını en az zararla atlatmaları için iyi boşanma avukatı ile temsil edilmeleri gerekmektedir.

Müvekkillerimize, Mersin Boşanma Avukatı olarak en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.