TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLU İLE BÖLÜNMESİ

TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLU İLE BÖLÜNMESİ

TARIMSAL ARAZİLERİN MİRAS YOLUYLA BÖLÜNMESİ

Miras Hukuku, mirasçılar ile miras bırakan arasındaki intikal ve paylaşım gibi konuları düzenler. Mersin ili sanayi kenti olmasının yanında aynı zamanda bir tarım kentidir. Şehrin büyük bölümü tarımsal arazilerden oluşmaktadır. Bu nedenle Mersin’de miras kalan tarımsal arazilerin paylaştırılması ve miras kalan tarımsal arazilerin bölünmesi çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mersin Gayrimenkul Avukatı olarak en iyi şekilde Mersin Tapu Avukatı konusunda hizmet vermekteyiz.

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras bırakan vefat ettikten sonra mirasçıların miras paylarını gösteren belgeye veraset ilamı veya mirasçılık belgesi denir. Miras bırakanın bıraktığı malların mirasçılara intikalinin yapılabilmesi için veraset ilamı alınmış olmalıdır. Mirasçılar, miras kalan malları nasıl paylaşacakları konusunda anlaşmaya varmış ise ilgili kurumlar tarafından devir işlemi mirasçılar arasında yapılan anlaşmaya göre yapılacaktır. Mirasçılar miras paylaşım konusunda anlaşamazlarsa ne olacaktır? Miras kalan arsa bölünemezse ne olur? Bu durumda mirasçılardan biri veya tamamı tarafından ortaklığın giderilmesi davası yolu ile mahkeme tarafından miras kalan malın satışı yapılacaktır. Mersin Gayrimenkul Avukatı ve Mersin Miras Avukatı olarak müvekkillerimize miras mallarının paylaştırılması, izaleyi şüyu davası konularında Mersin en iyi avukat hizmeti vermekteyiz.

TARIM ARAZİLERİ BÖLÜNEBİLİR Mİ?

Tarım arazisi tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla kullanılan arazilerdir. Tarımsal arazilerin miras yolu ile küçük parçalara bölünerek tarımsal açıdan elverişsiz hale gelmelerinin engellenmesini amaçlayan 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu ve 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu bulunmaktadır. Tarım arazisi kaç dönüm bölünür? Tarla bölünür mü? Bahçe bölünür mü? Miras kalan tarla bölünür mü? Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dönüm, dikili tarım arazilerinde 5 dönüm, örtü altı tarım arazilerinde ise 3 dönümden küçük olamaz.

TARIMSAL ARAZİLERDE KOMŞU MALİKİN ÖNALIM HAKKI

Tarım arazilerinde önalım hakkı pek çok kişi tarafından bilinmez. Bu nedenle tarım arazisi alan veya tarım arazisi satan kişiler bazen zarara uğrayabilirler. Tarım arazilerinde önalım hakkı nasıl kullanılır? Tarımsal arazilerin üçüncü kişilere satılması halinde sınırdaş malikin ön alım hakkı bulunmaktadır. Öncelikle araziler arasında bir sınır komşuluğu olmalıdır. Ayrıca sınırdaş arazi de tarımsal arazi olmalıdır. Önalım hakkının kullanım süresi nedir? Önalım hakkının kullanılması için bazı süreler vardır. Satış işlemi noter vasıtası ile önalım hakkı sahibine bildirilmiş ise bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde şufa davası açılması gerekmektedir. Satış, önalım hakkı sahibine bildirilmemişse herhalde satıştan itibaren 2 yıl içinde şufa davası açılması gerekmektedir. Tarım arazilerinde komşu malikin önalım hakkı kaldırıldı. Tarım arazilerinde komşu malikin önalım hakkı, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunda yapılan son düzenleme ile kaldırılmıştır.

MERSİN GAYRİMENKUL AVUKATI

Mersin Hukuk Bürosu olarak Mersin ve Adana illeri başta olmak üzere müvekkillerimize Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Arsa Avukatı, Mersin Tarla Avukatı, Mersin Arazi Avukatı, Mersin Tapu Avukatı konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.