Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN FESİH HAKKI

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN FESİH HAKKI

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN FESİH HAKKI

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN DÜZENSİZ ÖDENMESİ – İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

Bir işyerinde çalışan işçilerin en büyük problemi ücretlerinin zamanında ödenmemesi veya ücretlerinin eksik ödenmesidir. Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı olarak en çok karşılaştığımız sorulardan birkaçı “ maaşım düzensiz ödeniyor istifa edebilir miyim, maaşımı alamıyorum istifa edebilir miyim “ sorularıdır. İşçilerin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı verir. Diğer bir deyişle ücreti tam ve zamanında ödenmeyen işçi, işyerinden istifa edebilir. Ücreti tam olarak ödenmeyen ve ücreti zamanında ödenmeyen işçi tazminatlarını alarak işten istifa edebilir. İş kanunumuza göre ücretin tam olarak ödenmesi gerekir. İşçinin yazılı muvafakati olmadıkça ücretten kesinti yapılamaz. İşçinin ödenmeyen ücretinin miktarı önemli değildir. İşçinin ücretinin çok az bir miktarı ödenmese bile işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir. İşçinin ücretinin ödendiğini işveren yazılı belge ile ispatlamak zorundadır. Maaşı ödenmeyen veya maaşı zamanında ödenmeyen işçi istifa ederek tüm hak ve alacaklarını, tazminatlarını alabilecektir.

İşçinin ücretinin ödenmemesi üzerinden 20 gün geçmesi halinde işçi işten kaçınma hakkına sahiptir. Diğer bir deyişle işçinin ücreti maaş gününden 20 gün geçmesine rağmen ödenmezse işçi işyerinde hiçbir iş yapmadan durabilir. Buna işçinin işten kaçınma hakkı denir.

İŞÇİNİN SİGORTA PRİMİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ İŞÇİYE İSTİFA HAKKI VERİR

İşçinin asgari ücretten fazla ücret almasına rağmen sigortaya daha düşük ücret üzerinden bildirilmesi işçi için haklı nedenle fesih sebebidir. Yani işçinin maaşı asgari ücretten fazla olmasına rağmen sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılması işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı vermektedir.

İŞÇİ HANGİ ALACAKLARA HAK KAZANIR

Ücretinin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve diğer tüm ödenmeyen hak ve alacaklarını alabilir.

Önemli olan işçinin ücretinin az da olsa bir kısmının ödenmemesidir. Burada ücret olarak belirtiğimiz ücret geniş anlamda ücrettir. Prim, ikramiye, yakacak yardımı, fazla mesai alacağı, hafta tatili, genel tatil, AGİ alacaklarının ödenmemesi de işçinin haklı nedenle feshini gerektirir.

ÜCRETİ ÖDENMEYEN VEYA ÜCRETİ GEÇ ÖDENEN İŞÇİ İSTİFA EDEBİLİR

İşçinin ücretinin geç ödenmesi, işçinin ücretinin düzensiz ödenmesi işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir. Yani ücreti geç ödenen işçi, ücreti düzensiz ödenen işçi işyerinden istifa edip tazminatlarını alabilir. Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı olarak en sık karşılaştığımız sorulardan biri de “ maaşım ödenmiyor istifa edebilir miyim, maaşım düzensiz ödeniyor tazminatımı alır mıyım “ sorusudur.

Asgari Geçim İndirimi ödenmeyen işçi istifa edebilir. Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İş Davası Avukatı olarak “ asgari geçim indirimi ödenmiyor istifa edebilir miyim “ sorusu ile sık sık karşılaşmaktayız. AGİ ödenmeyen işçi haklı nedenle istifa edebilir.