MERSİN İŞ KAZASI AVUKATI

MERSİN İŞ KAZASI AVUKATI

İŞ KAZASI NEDİR?

Çalışma hayatında yer alan risklerin önlenememesi iş kazalarını artırmaktadır. İş kazalarını azaltmaya yönelik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu düzenlenmiştir. Ancak buna rağmen halen iş kazalarında artış meydana gelmektedir. İş kazası geçiren işçilerin hukuki anlamda zarara uğramamaları için Mersin İş Kazası Avukatı ile çalışmaları son derece yararlı olacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası;

“İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.”

İş kazası sebebiyle oluşan ruhsal rahatsızlıklar da iş kazası kapsamındadır.

 

İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ

Kanun hükümleri kapsamında iş kazası bildiriminin kazadan sonra en geç 3 iş günü içinde yapılmalıdır.

Tedavisi süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Maluliyet durumunun %10’un üzerine çıkması ile maluliyet aylığı bağlanır.

 

İŞ KAZASININ UNSURLARI

Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için;

-Kazaya uğrayan işçinin sigortalı olması,

-İşçinin bedenen veya ruhen özre uğramış olması,

-Nedensellik bağının bulunması,

Unsurlarının bulunması gerekmektedir.

 

İŞ KAZASINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

İlk olarak iş kazası geçiren işçi sağlık kurumuna götürülmeli ve tedavisi yaptırılmalıdır.

İş kazası Kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir.

İşveren yasal süresi içinde SGK’ya elektronik ortamdan iş kazası bildirimini yapmalıdır.

 

İŞ KAZASI DURUMUNDA NEREYE DAVA AÇILIR?

İş kazası sonucunda davanın açılacağı yetkili mahkeme İş Mahkemeleridir. İş kazası sonucunda dava açan işçi veya yakınları iş kazası ne kadar sürede sonuçlanır merak etmektedirler. Bu davada süre kazanın niteliğine göre değişmektedir.

 

İŞ KAZASI DAVASINDA AVUKATIN ÖNEMİ

MERSİN İŞ KAZASI AVUKATI

İş kazası geçiren işçilerin en merak ettiği soruların başında şu gelir; İş kazası geçirdim ne kadar tazminat alırım?

İş kazası geçiren işçinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Dikkat edilmesi gerek bu hususlara önem gösterilmezse iş kazası geçiren işçi bir de hukuki anlamda zarara uğrayacaktır. Bu nedenle iş kazası geçiren işçinin iş kazası davası, iş kazası tazminat davası açması için en iyi iş kazası avukatı ile çalışması gerekmektedir. Mersin iş kazası avukatı, Mersin tazminat avukatı, Mersin işçi avukatı, Mersin Avukat olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimize İş kazası tazminat hesabı konusunda da hizmet vermekteyiz.