İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NASIL AÇILIR ?

İsim değiştirme veya soyadı değişikliği, kişinin şahıs varlığına sıkı sıkıya bağlı bir haktır.
Türk Medeni Kanununun 27.maddesine göre isim değişikliği yapabilmek için haklı sebep gerekmektedir. Kanundaki haklı sebep kavramı geniş yorumlanmalıdır, yani kişinin ismi kendisine ait hissetmemesi dahi haklı bir sebep olarak nitelendirilebilir.
Ad veya soyadının gülünç olması, kötü tanınan bir şahsın ismiyle özdeşleşmesi, Söylenmesinin güç olması, Kişinin benimsemediği dinin değerlerini taşıması, gibi birçok sayısız sebeple isim değiştirme veya soyadı değişikliği davası açılabilir.
İsim değişikliği davalarında, ismini değiştirmek isteyen davacının en az 2 tanık göstermesi zorunludur. Söz konusu tanıklar, davacının dayandığı haklı sebebin varlığının ispatını sağlamak üzere mahkemece dinlenecektir. Bazı durumlarda mahkeme tanık beyanlarını yeterli görmeyip, kolluk araştırması vasıtasıyla haklı sebebin var olup olmadığını araştırmak isteyebilmektedir.
 

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR ?

İsim ve soy isim değişikliği davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Davacı, davayı ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilir. İsim ve soyadı değiştirme davasına Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş bir memur davalı olarak katılır.
İsim ve soyisim değiştirme davası, ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği isim değiştirme davası avukatı tarafından açılabilir. Yaşı küçük olan kişiler için dava, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından açılabilir.
Başvuru yapan kişiler, bu süreçte savunmalarını etkili bir şekilde yaptıkları gibi hukuki işleyişi de doğru yürütmek zorundadırlar. Bu noktada bireylere isim değiştirme avukatı tutmaları önerilir.


MAHKEME KARARI OLMADAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEREK İSİM DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?


Doğrudan Nüfus Müdürlüğü’ne başvurularak ad soyad değişikliği yapılabilmesi sadece yazım hatalarından kaynaklı isim değişikliklerinin düzeltilebilmesi bakımındandır. Örneğin, kişinin isminin “Aliye” olmasına rağmen nüfus kayıtlarına harf hatasından kaynaklı “Alize” olarak geçmiş olması durumunda, kişinin nüfus müdürlüğüne başvurarak ismini “Aliye” olarak düzelttirmesi 2017 yılı içerisinde açıklanan mevzuat değişikliğiyle mümkün hale gelmiştir.

Söz konusu değişiklik şu şekildedir:
7039 sayılı kanun ile getirilen değişiklik:
Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.
Bunun dışında olan, yani yazım hataları dışında kalan isim ve soyisim değişiklikleri için mahkeme kararı alınması zorunludur.
 

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İsim değiştirme davası esas olarak nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu sebeple davanın açılabilmesi için özel bir evrak aranmayacaktır. İsim değiştirme davalarında haklı nedeni kanıtlamak açısından tanık bildirmek zorunludur.
 

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI ÜCRETİ NEDİR ?

Mersin isim değiştirme ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesindeki asliye hukuk mahkemeleri ile ilgili kısımdaki miktarın altına düşmemek kaydıyla müvekkil ile avukat arasında belirlenir.
 

MERSİN İSİM DEĞİŞTİRME AVUKATI

Mersin avukatı olarak isim tahsisi süreçlerinde, isim değişikliği, isim ekletme, isim düzeltme, soyadı değiştirme, yaş büyütme, yaş değiştirme gibi konularda müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.