MERSİN GAYRİMENKUL HUKUKU | MERSİN GAYRİMENKUL AVUKATI

MERSİN GAYRİMENKUL HUKUKU | MERSİN GAYRİMENKUL AVUKATI

GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR?

Gayrimenkul Hukuku, hukuk dalları içerisinde neredeyse en kapsamlı hukuk dalıdır. Ülkemizde inşaat sektörünün ekonomideki payı oldukça büyüktür. Bu nedenle özellikle Mersin ilinde İnşaat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku konularında alanında uzman avukat açığı bulunmaktadır. Gayrimenkul Hukukunda ince detaylar ve istisnalar bulunmaktadır. Gayrimenkul davaları Türkiye’de sıklıkla görülen bir dava türüdür. Hukuk Büromuz, alanında uzman avukat kadrosu ile müvekkillerine Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin İnşaat Avukatı, Mersin Tapu Avukatı konusunda en iyi şekilde hizmet vermektedir.

EMLAK DAVASI ve GAYRİMENKUL DAVASINDA AVUKATIN ÖNEMİ

Gayrimenkul davaları, Emlak davaları, Tapu davaları oldukça geniş bir alanı ilgilendirmektedir. Gayrimenkul konusunda avukat ihtiyacı duyan kişiler genellikle çevrelerinde “ Gayrimenkul Avukatları “ ararlar. Alanında uzman Gayrimenkul Avukatı ile çalışmayan kişilerin hak kaybına uğrama ihtimali yüksektir. Kural olarak kanunlarımızda avukatla temsil zorunlu değildir. Bu nedenle Gayrimenkul Davalarında da avukatla temsil zorunlu değildir. Ancak dava sürecinin gayrimenkul avukatı ile yönetilmesi ve yürütülmesi, kişinin ileride hak kaybına uğrama ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Biz de Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Taşınmaz Dava Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin Arsa Avukatı, Mersin Tarla Avukatı, Mersin Emlak Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

TAŞINMAZ DAVALARI NELERDİR?

Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Tapu İptali ve Tescili Davaları

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davası

Ecrimisil Davası

Kamulaştırma Davası

Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar

Kira Bedeline İlişkin Davalar

Arsa Payı Düzeltim Davaları

Kiracının Tahliyesi Davaları

Yukarıda yazılı dava konularında müvekkillerimize Mersin Kamulaştırma Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin Gayrimenkul Hukuk Bürosu, Mersin Taşınmaz Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

MERSİN GAYRİMENKUL AVUKATLARI | MERSİN KAMULAŞTIRMA AVUKATI

Ayrıca müvekkillerimize, Gayrimenkul Hukuku içerisinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi hazırlanması, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi feshi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İptali, Taşınmaz devirleri, Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin hazırlanması, Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin iptali, Yapı denetim sözleşmeleri, Site Yöneticilerine hukuki destek verilmesi konularında da en iyi Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin Emlak Avukatı, Mersin Kamulaştırma Avukatı hizmeti vermekteyiz.