MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE TAZMİNAT

MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE TAZMİNAT

MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI NEDİR?

Makul sürede yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkının en önemli alt unsurlarından biridir. Makul sürede yargılanma hakkı, yapılan yargılamaların makul bir sürede bitirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ceza davası, hukuk davası ve idari dava ayrımı yapılmaksızın yargılamaların makul sürede yapılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen Adil Yargılanma Hakkından kaynaklı bir zorunluluktur. Makul sürede yargılanma hakkının amacı hak arayan herkesin hakkına makul bir sürede ulaşacağını garanti etmektir. Toplumun yargı organlarına olan güveninin artması, hakkın gerçek sahibine hızlı olarak tesliminin sağlanması bakımından da yargılamanın makul sürede bitirilmesi oldukça önemlidir. Davaların makul sürede bitirilmemesi nedeniyle davada haklı çıkan taraf dahi zarara uğrama riskiyle karşılaşabilecektir. Yargılamaların uzun sürdüğü gerekçesiyle yargılamanın makul sürede yapılmadığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmektedir.

UZUN SÜREN DAVA NEDENİYLE TAZMİNAT HAKKI

Makul sürede yargılanma hakkı, davaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını amaçlayan bir insan hakları kuralıdır. Davasının uzun sürdüğünü, davasının uzun sürmesi nedeniyle maddi ve manevi olarak yıprandığını iddia eden herkes Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu ile süresi içerisinde zararının tazmin edilmesini talep edebilir. Ülkemizde en fazla Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru konusu yapılan hak ihlali yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlalidir. Tazminat talep edebilmek için davanın sonucunun lehe veya aleyhe olmasının bir önemi yoktur. Önemli olan unsur yargılamanın yani davanın uzun sürmüş olmasıdır.

HANGİ DAVALARDA UZUN YARGILAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ALINIR?

Dava uzun sürdüğü için tazminat almak için davanın konusunun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Yani her türlü dava için uzun yargılama sebebiyle tazminat alınabilir. Tazminat talebi dava devam ederken dahi istenebilmektedir. Hukuk Davaları, Ceza Davaları ve İdari Davalar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin uzun yargılama nedeniyle tazminat talep edilebilmektedir. Ağır Caza Davası Uzun Sürdü Tazminat Alabilir miyim, İdari Davam Uzun Sürdü Tazminat Alabilir miyim, Tapu Davası Uzun Sürdü Tazminat Alabilir miyim, Boşanma Davası Uzun Sürdü Tazminat Alabilir miyim, Tazminat Davası Uzun Sürdü Tazminat Alabilir miyim, Disiplin Cezası Davası Uzun Sürdü Tazminat Alabilir miyim, Caza Davası Uzun Sürdü Tazminat Alabilir miyim sorularının cevabı için Mersin Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

UZUN SÜREN DAVADA TAZMİNAT NASIL ALINIR?

Uzun süren yargılamalar nedeniyle tazminat almak için Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapmak gerekmektedir. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılacaktır? Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Bireysel Başvuru Formu doldurularak yapılır. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın uzun sürüp sürmediğini denetlerken, davanın konusu, taraf sayısı, olayın karmaşıklığı, dava konusunun değeri gibi birçok kriter göz önünde bulundurulur. Anayasa Mahkemesine Tazminat Başvurusu yapılabilmesi için davanın kesinleşmesi gerekmez. Yani dava devam ederken de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapılarak tazminat talep edilebilir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru konusu teknik bir konu olduğu için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından başvurunun esasına girilebilmesi için öncelikle başvurunun kabul edilebilir olması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin kabul edilemezlik kararı kesindir ve bu durumda dosyanın esası incelenmez. Mersin Avukat, Mersin Anayasa Başvuru Avukatı, Mersin Anayasa Mahkemesi Başvuru Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

UZUN SÜREN YARGILAMA TAZMİNATI NE KADARDIR?

Uzun süren yargılama nedeniyle Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru yapan kişiye tazminat ödenmektedir. Davası uzun süren kişiler uzun süren yargılama tazminatı ne kadardır diye merak etmektedir. Tazminatın miktarı her olaya göre farklı değerlendirilir. Bu nedenle kesin bir ölçüt bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yapmak için Hukuk Büromuzun avukatlarından yardım alabilirsiniz.

Hükmedilen tazminatı almak için Anayasa Mahkemesinin kararının tebliğinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurmak gerekir. Hazine ve Maliye Bakanlığı başvurudan sonra 4 ay içinde tazminat ödemesi yapmaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU AVUKATI

Uzun süren yargılama tazminatı almak, davam uzun sürdü tazminat alabilir miyim, uzun süren dava tazminatı ne kadar, davam çok uzadı tazminat alır mıyım, uzayan davada tazminat almak için ne yapmak gerekir, uzun süren yargılama nedeniyle ne kadar tazminat alınır, uzun süren dava tazminatı süresi nedir, anayasa mahkemesine bireysel başvuru ücreti ne kadar, anayasa mahkemesine bireysel başvuru avukatı ücreti, anayasa mahkemesine bireysel başvuru formu doldurmak sorularının cevabı için Mersin ilinde bulunan hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.