EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI DAVASI

EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI DAVASI

AİLE MALLARININ KORUNMASI DAVASI

Aile konutu şerhi ile eşlerden bir tanesi yalnızca ortak konut üzerine şerh koydurabilmektedir. Aile mallarının korunması davası, aile konutu şerhinden çok daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Aile mallarının korunması davası ile malvarlıkları üzerinde eşlerin tasarruf yetkisi sınırlandırılabilmektedir. Bu davanın amacı ailenin ekonomik varlığının korunmasıdır.

Aile mallarının korunması meselesi Türk Medeni Kanunumuzun Tasarruf yetkisinin sınırlanması başlıklı 199. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunun birinci fıkrası şu şekildedir; “Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.” Görüleceği üzere kanun hükmüne göre ailenin ekonomik varlığının korunması için aile mallarının korunması amacıyla hakim eşlerden birinin tasarruf yetkisini kısıtlayabilmektedir. 

EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI

Eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması bazı durumların varlığı halinde mümkündür. Ailenin ekonomik varlığını tehlikeye sokacak hallerin ortaya çıkması halinde mahkeme kararıyla eşin tasarruf yetkisi kısıtlanabilir. Eşin ailesine, çocuklarına bakmaması durumunda bu karar verilebilir. Eşin mallarını başkasına devretmesi durumunda da tasarruf yetkisi kısıtlanabilir. Eşin mal kaçırmasını önlemek adına mahkemeden tasarruf yetkisinin kısıtlanması talep edilebilir. Aldatma durumunda, evlilik dışı ilişki durumunda eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına karar verilebilir. 

TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI HANGİ MAHKEMEDEN İSTENİR

Eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması davası Aile Mahkemesinde açılır. Aile mallarının korunması dava dilekçesi, eşin mal kaçrımasını önleme dilekçesi örneği için Mersin ilinde bulunan ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Davalı eşin tüm malvarlığını kapsayacak şekilde genel bir sınırlama söz konusu değildir. Kanun hükmü gereğince hakim önlem kapsamında malvarlığı üzerinde ihtiyati tedbir kararı da verebilir.

Aile mallarının korunması davasında alınan karar süresiz değildir. Süreyi Türk Medeni Kanunumuzun 200. Maddesi belirlemektedir. Kanun hükmüne göre hakim, koşullar değiştiğinde, eşlerden birinin talebi üzerine kararında gerekli değişiklikleri yapar ya da kısıtlama sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır.

EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI DAVA DİLEKÇESİ

Mersin’de bulunan hukuk büromuz; Eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması, Aile konutu şerhi talebi, Aile konutu şerhi davası, Aile mallarının korunması davası, Eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması davası, Eşin mal kaçırmasını önlemek için açılacak dava, Eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması dava dilekçesi, Aile mallarının korunması dava dilekçesi, aile konutu şerhi dilekçe örneği gibi konularda Mersin Avukat, Mersin Hukuk Bürosu, Mersin Avukatlık hizmeti vermektedir.